Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, NĂM 1999, SỐ 2

21/02/2013

TÊN BÀI   TÁC GIẢ TRANG
(Click vào tên bài để tải về)      

Tiếp cận xã hội học đối với những vấn đề kinh tế xã hội trong tiến trình Đổi mới

 

TƯƠNG LAI

3

Xã hội nông thôn và các vấn đề của nông nghiệp trong thời kỳ hiện nay

 

ĐÀO THẾ TUẤN

 

Xã hội tri thức và vài suy nghĩ về con đường hội nhập của chúng ta

 

PHAN ĐÌNH DIỆU

30

XÃ HỘI HỌC THỰC NGHIỆM      

Bản sắc văn hóa Việt nhìn từ góc độ sắp xếp gia đình

 

BÙI THẾ CƯỜNG

40

Một số đặc điểm về tổ chức đời sống và nguồn hỗ trợ của người cao tuổi ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh xung quanh

 

TRƯƠNG SĨ ÁNH

44

Vài nét về thực trạng mức sống, xu hướng phát triển các nhóm dân tộc tại Cò Nòi, một xã vùng Tây Bắc

 

BẾ VĂN HẬU

48

DIỄN ĐÀN XÃ HỘI HỌC      

Những nghiên cứu xã hội học về người cao tuổi

 

 

52

Người già và những thay đổi thiết chế xã hội ở nông thôn đồng bằng sông Hồng hiện nay

 

NGUYỄN ĐỨC TRUYẾN

52

Trao đổi về những tác động xã hội đối với sự chuyển đổi giá trị văn hóa, đạo đức của người cao tuổi

 

LÊ PHƯỢNG
QUÁCH TÁM

55

Đóng góp của phụ nữ cao tuổi nông thôn trong gia đình

 

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

58

Sự tham gia hoạt động xã hội của người cao tuổi ở đồng bằng sông Hồng

 

DƯƠNG CHÍ THIỆN

62

Từ các số liệu khảo sát suy nghĩ về người về hưu

 

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

66

Một số nét về thực trạng người cao tuổi và khuyến nghị

 

NGUYỄN TRỌNG PHU

71

Một số vấn đề về người cao tuổi yếu thế ở nước ta

 

NGUYỄN KIM LIÊN

74

Cần có hình thức dịch vụ nào trong chính sách đối với người cao tuổi

 

PHẠM KIÊN CƯỜNG

76

Một vài suy nghĩ về dự thảo pháp lệnh người cao tuổi

 

NGUYỄN HẢI HỮU

82

TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ      

Tính năng động của người dân nông thôn đồng bằng Bắc Bộ với phân tầng xã hội

 

LƯU HỒNG MINH

84

XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI      

Xã hội học người già

 

VỊ DANH

91

Chiến lược thực hiện đối với dân số già ở Trung Quốc và một số vấn đề ở Việt Nam

 

NGUYỄN QUỐC ANH

94

THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC      

Các chương trình và chính sách quốc gia về người cao tuổi

 

BẾ QUỲNH NGA

98

TIN TỨC XÃ HỘI HỌC     102
TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI CHÍNH BẰNG TIẾNG ANH     111