Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, NĂM 2000, SỐ 3

21/02/2013

 

 

 

 

TÊN BÀI   TÁC GIẢ TRANG
(Click vào tên bài để tải về)      

Những yếu tố xã hội của sự phát triển đô thị bền vững ở Việt Nam

 

TRỊNH DUY LUÂN

3

Vùng ven đô của Việt Nam: việc quản lý hành chính sự phát triển đô thị của Hà Nội

 

MICHAEL LEAF

11

Tiến tới một lý thuyết mới về vị trí cư trú đô thị và các ứng dụng chính sách của nó

 

HOÀNG HỮU PHÊ

23

XÃ HỘI HỌC THỰC NGHIỆM      

Tăng cường sử dụng các chỉ tiêu dân số trong công tác kế hoạch ở Hà Nội- một nhu cầu cấp bách

 

NGUYỄN HỮU MINH

38

Thử phác họa một lối tiếp cận xã hội học đối với quá trình chuyển dịch dân cư đến các khu đô thị mới

 

TRẦN HỮU QUANG

47

Người nhập cư ở thành phố Hồ Chí Minh: những đặc điểm và khuynh hướng cơ bản

 

TRẦN TRỌNG ĐỨC

55

DIỄN ĐÀN XÃ HỘI HỌC     67

Những nghiên cứu xã hội học đô thị tại Hà Nội

 

 

67

Sự chuyển thể của môi trường xây dựng tại các vùng ngoại ô Hà Nội: ví dụ phường Giáp Bát

 

LAURENT PANDOLFI

67

Thực trạng đời sống và triển vọng phát triển của cộng đồng dân cư có thu nhập thấp ở đô thị (Nghiên cứu trường hợp phường Quỳnh Mai - Hà Nội)

 

NGUYỄN NGA MY

74

Biến đổi của một khu chung cư Hà Nội dưới tác động của kinh tế thị trường (Nghiên cứu trường hợp khu Nguyễn Công Trứ - Hà Nội)

 

ĐẶNG THANH TRÚC

83

TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ      

Sự tham gia của cộng đồng dân cư trong công tác quy hoạch xây dựng đô thị Việt Nam

 

ĐỖ HẬU

92

Nhận thức về phương pháp và rèn luyện phương pháp của nhà xã hội học

 

PHONG TIẾU THIÊN

97

XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI      

Quy hoạch đô thị và vùng

 

H.VAN DER CAMMEN

100

THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC     115
TIN TỨC XÃ HỘI HỌC     119
TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI CHÍNH BẰNG TIẾNG ANH     124