Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, NĂM 2007, SỐ 2

21/02/2013
TÊN BÀI   TÁC GIẢ TRANG
(Click vào tên bài để tải về)      
Vấn đề thực hiện công bằng xã hội   PHẠM XUÂN NAM

3

Xóa đói giảm nghèo, trao quyền và thực hiện dân chủ cơ sở ở nông thôn   TRỊNH DUY LUÂN

11

Phân tầng xã hội và phân hóa giàu nghèo trong quá trình phát triển kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế   NGUYỄN ĐÌNH TẤN

18

XÃ HỘI HỌC THỰC NGHIỆM

     
Sự chuyên môn hóa các chức năng của đô thị Việt Nam   LÊ THANH SANG

23

Một số vấn đề xã hội của nhóm vị thành niên đô thị trong quá trình đô thị hóa hiện nay   ĐẶNG BÍCH THỦY

36

Một số yếu tố ảnh hưởng đến vai trò của phụ nữ nông thôn trong chuyển đổi cơ cấu lao động nghề nghiệp   LÊ NGỌC LÂN

44

Cộng đồng nông thôn đồng bằng sông Cửu Long và hiện tượng phụ nữ kết hôn với người Đài Loan   NGUYỄN THỊ HỒNG

55

Xu hướng lựa chọn công việc của sinh viên sau tốt nghiệp   PHẠM TẤT THẮNG

63

Thanh thiếu niên nhập cư ở Hà Nội: điều kiện sống, nhận thức và hành vi của họ đối với sức khỏe sinh sản   BÙI QUỲNH NHƯ

69

Cơ hội học tập của trẻ em lang thang - vấn đề cần được quan tâm   VŨ TRÙNG DƯƠNG

76

SỰ KIỆN - NHẬN ĐỊNH

     
Khoa học và công nghệ Việt Nam hướng tới hội nhập   MAI HÀ

81

Vai trò của xã hội học trong đời sống xã hội   HOÀNG BÁ THỊNH

89

TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ

     
Di động xã hội giữa các thế hệ trong hai thời kỳ trước và sau Đổi mới ở Việt Nam   ĐỖ THIÊN KÍNH

97

Tiếp cận lý thuyết cấu trúc - chức năng trong đổi mới phương thức quản lý nghiên cứu khoa học và quan điểm vận dụng ở Việt Nam   NGUYỄN THẾ HƯNG

103

XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI

     
Nghiên cứu nghèo khổ: những phân tích phương pháp luận hiện có và góc nhìn nghiên cứu mới   LIANG NINGXIN

110

THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC     122

Đọc sách:  "Khinh - Trọng Một quan điểm lý thuyết trong nghiên cứu triết học và xã hội học"·

"Xã hội học về dư luận xã hội"

Trên giá sách của nhà xã hội học Giới thiệu luận văn xã hội học

     
TIN TỨC XÃ HỘI HỌC     130

*Phó Chủ tịch Hội Xã hội học Quốc tế thăm Viện Xã hội học và Hội Xã hội học Việt Nam.

*Hội thảo: Đánh giá tác động của điện khí hóa nông thôn tại Việt Nam.

*Dự án FSP tổ chức hội thảo khoa học: Mạng lưới xã hội - các vấn đề lý thuyết và phương pháp luận.

*Hội thảo: Hệ thống phúc lợi xã hội ở Việt Nam và Hàn Quốc: một quan điểm so sánh.

*Khóa tập huấn: Thiết kế và phân tích chính sách.

     
TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI CHÍNH BẰNG TIẾNG ANH     135