Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, NĂM 2007, SỐ 3

21/02/2013

TÊN BÀI   TÁC GIẢ TRANG
(Click vào tên bài để tải về)      

Khuôn mẫu tuổi kết hôn ở nông thôn Việt Nam và các yếu tố tác động

 

NGUYỄN  HỮU MINH

3

Quan niệm về gia đình của người Việt Nam: nghiên cứu trường hợp tại Yên Bái, Tiền Giang và Thừa Thiên - Huế

 

VŨ MẠNH LỢI

16

Mô hình tìm hiểu và quyết định hôn nhân ở nông thôn Việt Nam thời kỳ đổi mới

 

LÊ NGỌC VĂN

24

XÃ HỘI HỌC THỰC NGHIỆM      

Mẫu hình việc làm và nghề nghiệp của cặp vợ chồng trong gia đình nông thôn Việt Nam

 

ĐỖ THIÊN KÍNH

37

Quyền lực của vợ chồng trong gia đình nông thôn Việt Nam

 

PHẠM THỊ HUỆ

47

Chiến lược sinh kế của hộ gia đình vùng ngập mặn các tỉnh phía Nam

 

NGUYỄN XUÂN MAI

59

Thu nhập của hộ gia đình và các đặc trưng di cư của con cái từ nông thôn

 

NGUYỄN THANH LIÊM

66

Một số vấn đề về mâu thuẫn vợ chồng và bạo lực đối với phụ nữ trong gia đình nông thôn

 

TRỊNH THÁI QUANG

76

SỰ KIỆN - NHẬN ĐỊNH      

Hãy mở cửa ra cho trẻ em

 

NICOLAS SARKOZY

89

TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ      

Nghiên cứu giới: mấy suy ngẫm về phương pháp luận

 

MAI HUY BÍCH

92

XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI      

Gia đình trong các xã hội nông nghiệp

 

BÙI QUANG DŨNG

103

THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC     114

Đọc sách:

"Xã hội học nông thôn"

"Những xu hướng biến đổi dân số ở Việt Nam"

Trên giá sách của nhà xã hội học

Giới thiệu luận văn xã hội học

     
TIN TỨC XÃ HỘI HỌC     122

*Hội thảo khoa học Dự án “Nghiên cứu liên ngành về gia đình nông thôn Việt Nam trong chuyển đổi” tại Cần Thơ.

*Hội thảo “Xây dựng Chương trình quản lý Khoa học xã hội”.

*Hội nghị Công tác Tạp chí của Viện Khoa học Xã hội Việt Nam.

*Hội thảo “Xã hội dân sự: Khái niệm và các hướng tiếp cận nghiên cứu” của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Viện Xã hội học - Viện Nhà nước và Pháp luật.

*Hội thảo: “Giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt: vấn đề - xu hướng và triển vọng”.

     
TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI CHÍNH BẰNG TIẾNG ANH     127