Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, NĂM 2009, SỐ 2

21/02/2013

TÊN BÀI   TÁC GIẢ TRANG
(Click vào tên bài để tải về)      
Một số vấn đề về tham gia xã hội và phản biện xã hội   TRỊNH DUY LUÂN 3
Một số tác động ban đầu của khủng hoảng tài chính toàn cầu đối với nông dân   VŨ TUẤN ANH 10
Tác động của những biến động kinh tế - xã hội trong năm 2008 tới khu vực đô thị   NGUYỄN XUÂN MAI 24
XÃ HỘI HỌC THỰC NGHIỆM      
Di cư từ Việt Nam đến cộng hòa Liên bang Nga   RIAZNXWP X.V, KUZNHEXOP N.G & TRỊNH DUY LUÂN 31
Công nhân nhập cư và việc tìm kiếm bạn đời   BÙI THỊ THANH HÀ 41
Hiện trạng công việc và đời sống của nữ nhập cư làm giúp việc nhà tại thành phố Hồ Chí  Minh   ĐÀO BÍCH HÀ 51
Di cư “tuần hoàn" của phụ nữ Việt Nam: một nghiên cứu về người bán hàng rong tại Hà Nội   ROLF JENSEN, DONALD M. PEPPARD JR, VŨ THỊ MINH THẮNG 59
SỰ KIỆN - NHẬN ĐỊNH      
Không gian bán công cộng và sự hình thành dư luận xã hội: Nghiên cứu trường hợp quán cà phê ở Hà Nội   NGUYỄN QUÝ THANH, TRỊNH NGỌC HÀ 72
TRAO ĐỔI  NGHIỆP VỤ      
Động thái của cấu trúc xã hội và thuyết cấu trúc hóa của Athony Giddens   LÊ NGỌC HÙNG 82
Nói thêm về một cách giới thiệu sách   MAI HUY BÍCH 91
XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI      
Ba hiện tượng từ một hướng nhìn xã hội học kinh tế   MAI ĐẶNG HIỀN QUÂN 95
THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC     102
Đọc sách: Hiệu quả xã hội của một tờ báo      
Trên giá sách của nhà Xã hội học      
Giới thiệu luận án/luận văn Xã hội học      
TIN TỨC XÃ HỘI HỌC     108
Giới thiệu về các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2009 - 2010; Tọa đàm: “Quy hoạch cho những thành phố sống tốt-Viễn cảnh Việt Nam so với quốc tế”;Tọa đàm về phân công giới trong lao động gia đình ở Việt Nam qua những biến động xã hội; Hội thảo khoa học về dự án Sida; Bảo vệ luận án Tiến sĩ Xã hội học tại Cơ sở đào tạo Sau đại học, Viện Xã hội học; Đại hội thành lập Chi hội Xã hội học thuộc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh;      
* Thông báo tuyển sinh sau đại học chuyên ngành xã hội học của Cơ sở đào tạo Sau đại học, Viện Xã hội học      
TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI CHÍNH BẰNG TIẾNG ANH     119