Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, NĂM 2009, SỐ 4

21/02/2013

 

 

 

 

 

 

TÊN BÀI   TÁC GIẢ TRANG
(Click vào tên bài để tải về)      
PHẦN CHUNG      

Sống chung với gia đình chồng sau khi kết hôn ở nông thôn Việt Nam và các yếu tố tác động

 

NGUYỄN HỮU MINH

3

Chủ hộ gia đình ở Việt Nam là ai?

 

VŨ MẠNH LỢI

16

XÃ HỘI HỌC THỰC NGHIỆM      

Tác động của các yếu tố cá nhân và gia đình đến tình trạng học vấn của trẻ em và thanh niên ở nông thôn

 

NGUYỄN ĐỨC VINH

26

Mô hình sống và mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái ở nông thôn Việt Nam

 

ĐẶNG THỊ HOA

44

Đầu tư vào giáo dục cho con cái qua nghiên cứu trường hợp xã Trịnh Xá, Bình Lục, Hà Nam

 

HÀ THỊ MINH KHƯƠNG

52

Thực trạng sử dụng thời gian rỗi của người dân nông thôn đồng bằng Bắc Bộ

 

NGUYỄN TUẤN MINH

60

SỰ KIỆN – NHẬN ĐỊNH      

Vấn đề cạnh tranh công chúng giữa báo điện tử và báo in

 

NGUYỄN THU GIANG

71

TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ      

Kinh tế nông dân: khái niệm và các vấn đề

 

BÙI QUANG DŨNG

81

XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI      

Một hình thái gia đình mới ở Thụy Điển và mấy vấn đề đặt ra cho xã hội học gia đình

 

MAI HUY BÍCH

94

Vĩnh biệt Claude Lesvi-Strauss, nhà văn hóa tư tưởng lớn

 

BÙI ĐÌNH THANH

106

THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC      
Đọc sách: Truyền thông dân số với người nông dân vùng châu thổ sông Hồng     109
Trên giá sách của nhà Xã hội học     111
Giới thiệu luận án/luận văn Xã hội học     113
TIN TỨC XÃ HỘI HỌC      
Hội thảo khoa học giữa kỳ Viện Xã hội học     115
Hội thảo “Đánh giá tác động của điện khí hóa nông thôn tại Việt Nam     115
Hội thảo: “Gia đình nông thôn Việt Nam trong chuyển đổi; kết quả nghiên cứu và hướng ứng dụng thực tiễn”     116
Triển khai Đề tài “Luận cứ và giải pháp phát triển bền vững xã hội Thừa Thiên – Huế trong bối cảnh vùng duyên hải miền Trung và vùng kinh tế trong điểm Trung Bộ”     117
Hoạt động hợp tác khoa học và đào tạo sau đại học     118
Hoạt động hội thảo, trao đổi khoa học của công tác Viện Khoa học xã hội Việt Nam tại hai tỉnh Hồ Nam và Quảng Đông, Trung Quốc     119
Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Khai giảng lớp cao học Xã hội học khoá 15 (2009- 2012)     120
Triển khai dịch vụ tư vấn giám sát độc lập về an toàn Xã hội và Môi trường     121
Nghiên cứu - tư vấn: “Trao quyền cho phụ nữ trong khu vực công trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế"     122
Nghiên cứu - tư vấn: “Thực hiện chính sách chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi dân tộc thiểu số từ góc nhìn của người sử dụng dịch vụ”     122
Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Nhà nước tại Cơ sở đào tạo sau đại học - Viện Xã hội học     123
TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI CHÍNH BẰNG TIẾNG ANH     125
TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC NĂM 2009     127