Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, SỐ 4, NĂM 2021

24/12/2021

 

XÃ HỘI HỌC THỰC NGHIỆM

 

 

 

 

An toàn xã hội ở cộng đồng nông thôn hiện nay: Nhận diện từ hành vi vi phạm pháp luật trong sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm môi trường

 

 

3

 

NGUYỄN ĐỨC CHIỆN

 

 

 

 

Thực trạng trợ giúp xã hội cho người cao tuổi neo đơn ở Việt Nam hiện nay

 

 

14

 

HỒ NGỌC CHÂM

PHAN ĐỨC NAM

NGUYỄN THỊ HUYỀN GIANG

   
 

 

Đời sống người cao tuổi Việt Nam trong đại dịch Covid-19 (Nghiên cứu trường hợp tại TP. HCM)

 

 

28

 

NGUYỄN HỮU HOÀNG

   
 
 

SỰ KIỆN - NHẬN ĐỊNH

 

 
 

 

Chăm sóc y tế của gia đình dành cho người cao tuổi ở khu vực nông thôn Đồng bằng sông Hồng hiện nay

 

 

41

 

NGUYỄN TRUNG HIẾU

   
 

 

Đóng góp xã hội của người cao tuổi học vấn cao ở đô thị

 

 

52

 

NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ

NGUYỄN QUANG TUẤN

   
 

 

Thông điệp về chức năng gia đình qua phân tích chuyên mục Thư Tâm sự, báo Phụ nữ Việt Nam 

 

 

61

 

NGUYỄN THỊ TUYẾT MINH

NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT

   
 

 

Vận dụng lý thuyết vốn xã hội và mạng lưới xã hội trong nghiên cứu sự tham gia xã hội của người cao tuổi

 

 

72

 

ĐOÀN PHƯƠNG THÚY

   
 
 

TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ

 

 
 

 

Tổ chức xã hội phòng chống và ứng phó với dịch bệnh Covid-19: Một tổng quan nghiên cứu

 

 

80

 

ĐẶNG THỊ VIỆT PHƯƠNG

   
 

 

Nhận diện một số đặc trưng của khách du lịch nội địa

 

 

94

 

HOÀNG VĂN DŨNG

   
 

 

Thực trạng việc làm của lao động trình độ sơ cấp và trung cấp tại Việt Nam hiện nay

 

 

108

 

KHUẤT THỊ DIỆU LINH

   
 
 

XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI

 

 
 

 

Thorstein Veblen và lý thuyết về giai cấp giải trí

 

 

122

 

HOÀNG VĂN DŨNG

NGUYỄN NHƯ TRANG

KHUẤT THỊ DIỆU LINH

   
 
 

THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC

 
 

 

Giới thiệu sách: Gia đình trung lưu ở Việt Nam với các quá trình phát triển kinh tế-xã hội-văn hóa

 

137

 

 

Giới thiệu Luận án Tiến sỹ Xã hội học

 

 

139

 
 

TIN TỨC XÃ HỘI HỌC

 

 
 

TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI CHÍNH BẰNG TIẾNG ANH