Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, SỐ 3, NĂM 2021

24/12/2021

 

Bài viết của Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”

3

 
 
 

XÃ HỘI HỌC THỰC NGHIỆM

 

 

 

 

Khoa Xã hội học: 30 năm đào tạo, nghiên cứu, hợp tác quốc tế và phục vụ cộng đồng

 

 

14

 

TRỊNH VĂN TÙNG

 

 

 

 

Một số khuôn mẫu quan hệ xã hội giữa bác sỹ và người bệnh: Định hướng vận dụng trong hoạt động công tác xã hội tại bệnh viện

 

 

19

 

TRỊNH VĂN TÙNG

PHAN THỊ THÚY HÀ

NGUYỄN THỊ THU HOÀI

   
 

 

Những yếu tố thúc đẩy sự tham gia tôn giáo tại đô thị của người công giáo di cư ở Việt Nam hiện nay

 

 

29

 

HOÀNG THU HƯƠNG

CÙ THỊ THANH THÚY

   
 

 

Đô thị hóa, già hóa dân số và vấn đề xã hội

 

 

44

 

HOÀNG BÁ THỊNH

   
 
 

SỰ KIỆN - NHẬN ĐỊNH

 

 
 

 

Ảnh hưởng của Internet đến gia đình Việt Nam hiện nay

 

 

57

 

NGUYỄN THỊ THÁI LAN

LÊ THỊ KIM DUNG

   
 

 

Hành vi tiêu dùng thực phẩm an toàn trong các hộ gia đình hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa và quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội)

  71
 

MAI LINH

   
 

 

Nhận thức và hành vi phân loại rác thải của người dân ở Hà Nội hiện nay

 

 

82

 

 

   
 
 

TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ

 

 
 

 

Sự thích ứng của giảng viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn với dạy học trực tuyến trong bối cảnh đại dịch Covid-19

 

 

96

 

NGUYỄN THỊ LAN

   
 

 

Phân tích các bên liên quan trong đào tạo thực hành công tác xã hội thuộc chương trình cử nhân ở Việt Nam

 

113

 

BÙI THANH MINH

   
 

 

Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số an sinh quốc gia ở Việt Nam

 

 

126

 

NGHIÊM THỊ THỦY

TRẦN NGUYỆT MINH THU

   
 
 

XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI

 

 
 

 

Xã hội học ở Hà Lan

 

 

140

 

BÙI THẾ CƯỜNG

   
 
 

THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC

 
 

 

Giới thiệu sách: Dư luận xã hội: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

 

150

 

 

Giới thiệu Luận án Tiến sỹ Xã hội học

 

 

152

 
 

TIN TỨC XÃ HỘI HỌC

 

 
 

TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI CHÍNH BẰNG TIẾNG ANH