Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, SỐ 1, NĂM 2021

14/05/2021

 

PHẦN CHUNG

   
 

 

Khơi dậy ý chí và khát vọng phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn phát triển mới

 

 

3

 

ĐẶNG NGUYÊN ANH

   
 
 

XÃ HỘI HỌC THỰC NGHIỆM

 

 

 

 

Tổng quan về tác động xã hội của đại dịch COVID-19 ở Việt Nam

 

 

9

 

NGUYỄN ĐỨC VINH

VŨ MẠNH LỢI

 

 

 

 

Hạnh phúc và việc đo lường các nhân tố cấu thành hạnh phúc

 

 

27

 

NGUYỄN ĐỨC CHIỆN

LÊ NGỌC VĂN

   
 
 

SỰ KIỆN - NHẬN ĐỊNH

 

 
 

 

Tìm hiểu văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam trong quá trình hình thành những giá trị mới

 

 

39

 

TRẦN NGUYỆT MINH THU

   
 

 

Đánh giá của người dân về tình trạng ngập lụt và ứng phó với ngập lụt ở Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

50

 

BÙI THỊ MINH HÀ

   
 
 

TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ

 

 
 

 

Lý thuyết quá độ dân số thứ hai và gợi mở cho nghiên cứu mức sinh ở Việt Nam

 

 

65

 

NGUYỄN ĐỨC VINH

   
 

 

Tình trạng căng thẳng và một số yếu tố liên quan trong học sinh Trung học phổ thông tại Hà Nội

 

 

76

 

PHẠM TRẦN THĂNG LONG

   
 
 

XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI

 

 
 

 

Nghiên cứu định tính: Lịch sử, chức năng và cách chọn mẫu

 

 

86

 

NGUYỄN TUẤN ANH

   
 
 

THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC

 
 

 

Giới thiệu sách: Diện mạo và triển vọng của Xã hội tri thức

 

101

 

 

Giới thiệu Luận án Tiến sỹ Xã hội học

 

 

103

 
 

TIN TỨC XÃ HỘI HỌC

 

 
 

TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI CHÍNH BẰNG TIẾNG ANH