Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, SỐ 4, NĂM 2020

24/12/2020

 

XÃ HỘI HỌC THỰC NGHIỆM

 

 

 

 

Bất bình đẳng xã hội của các dân tộc thiểu số hiện nay

 

 

3

 

ĐẶNG NGUYÊN ANH

 

 

 

 

Các yếu tố tác động đến mức sinh thay thế ở Việt Nam

 

10

 

NGUYỄN ĐỨC VINH

 

 

 

 

Biến đổi cơ cấu kinh tế ở vùng dân tộc thiểu số

 

26

 

NGUYỄN THỊ KIM HOA

NGUYỄN THỊ VĨNH HÀ

MAI LINH

   
 
 

SỰ KIỆN - NHẬN ĐỊNH

 

 
 

 

Một số vấn đề lý luận về tiếp cận nghiên cứu văn hóa cộng đồng trong bối cảnh xây dựng nông thôn mới hiện nay

 

 

37

 

TRƯƠNG XUÂN TRƯỜNG

   
 

 

Đo lường hạnh phúc gia đình trong lĩnh vực đời sống văn hóa tinh thần: Nghiên cứu trường hợp Thành phố Hồ Chí Minh

 

52

 

NGUYỄN NHƯ TRANG

KHUẤT THỊ DIỆU LINH

   
 

 

Thực trạng việc làm của cử nhân đại học ngành Khoa học xã hội tốt nghiệp giai đoạn 2015-2019

  66
 

NGUYỄN THANH THỦY     

ĐẶNG THỊ VIỆT PHƯƠNG

   
 

 

Sự thích ứng của sinh viên với mạng lưới xã hội: Nghiên cứu trường hợp sinh viên Đại học Kiểm sát Hà Nội

  80
 

PHÙNG THANH THẢO

   
 
 

TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ

 

 
 

 

Tiếp cận vùng sinh thái - xã hội trong thích ứng với biến đổi khí hậu

 

 

93

 

TRẦN THỊ TUYẾT

HÀ HUY NGỌC

   
 

 

Tiến trình ra quyết định thích ứng với biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp của người dân tộc thiểu số ở vùng núi tỉnh Thừa Thiên - Huế

  105
 

LÊ THỊ HOA SEN

HOÀNG GIA HÙNG

LÊ THỊ HỒNG PHƯƠNG

NGUYỄN TIẾN DŨNG

   
 
 

THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC

 

 

 

Giới thiệu sách: Bạo lực gia đình ở Việt Nam: Thực trạng và các yếu tố tác động

 

116

 

 

Giới thiệu Luận án Tiến sĩ Xã hội học

 

118

 
 

TIN TỨC XÃ HỘI HỌC

 

 
 

TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI CHÍNH BẰNG TIẾNG ANH

 

 ​