Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, SỐ 3, NĂM 2020

28/11/2020

 
 
 

XÃ HỘI HỌC THỰC NGHIỆM

 

 

 

Từ phạm trù Charisma của Max Weber đến các lý thuyết lãnh đạo học hiện đại

 

 

5

 

BÙI PHƯƠNG ĐÌNH

 

 

 

 

Nhận thức của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý về công tác dân số trong tình hình mới và những vấn đề đặt ra

 

13

 

ĐẶNG THỊ ÁNH TUYẾT

DƯƠNG THỊ THU HƯƠNG

 

 

 

 

Thực trạng và các yếu tố tác động đến số con mong muốn và số con dự định sinh tại một số tỉnh thành ở Việt Nam

 

22

 

NGUYỄN ĐỨC VINH

   
 

 

Khủng hoảng và ứng phó với khủng hoảng trong phát triển xã hội

 

38

 

ĐỖ VĂN QUÂN

   
 
 

SỰ KIỆN - NHẬN ĐỊNH

 

 
 

 

Dư luận xã hội về giáo dục tiểu học hiện nay

 

 

46

 

NGUYỄN THỊ MINH NGỌC

NGUYỄN NHƯ TRANG

NGUYỄN THỊ THƠM

TRỊNH THỊ PHƯỢNG

LÊ QUANG NGỌC

   
 

 

Dư luận xã hội và nghiên cứu dư luận trên mạng xã hội

 

59

 

NGUYỄN TUẤN MINH

NGUYỄN HOÀI SƠN

   
 

 

Trợ giúp xã hội của tổ chức tôn giáo dành cho người cao tuổi: Qua phân tích nội dung một số website của Phật giáo và Công giáo

  74
 

HOÀNG THU HƯƠNG

CÙ THỊ THANH THÚY

BÙI PHƯƠNG THANH

   
 
 

TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ

 

 
 

 

Đối tượng nghiên cứu của xã hội học chính trị

 

 

85

 

NGUYỄN VĂN ĐÁNG

   
 
 

XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI

 

 
 

 

Một số cách tiếp cận trong nghiên cứu về nam giới và nam tính

 

 

89

 

KHUẤT THU HỒNG

NGUYỄN HƯƠNG NGỌC QUỲNH

   
 
 

THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC

 

 

 

Giới thiệu sách: Làng nghề trong bối cảnh xây dựng nông thôn mới ở châu thổ sông Hồng

 

107

 

 

Giới thiệu Luận án Tiến sĩ Xã hội học

 

109

 
 

TIN TỨC XÃ HỘI HỌC

 

 
 

TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI CHÍNH BẰNG TIẾNG ANH