Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, SỐ 2, NĂM 2020

26/10/2020

 

 

PHẦN CHUNG

 

 

 

 

Nhận diện bản chất của xung đột xã hội hiện nay

  3
 

ĐẶNG NGUYÊN ANH

   
 

 

Phát triển nhân lực trình độ cao đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0

  8
 

LƯU BÍCH NGỌC

 
 
 

XÃ HỘI HỌC THỰC NGHIỆM

 

 

 

 

Giai tầng xã hội dựa trên thu nhập ở Việt Nam, 1998-2018

 

 

20

 

BÙI THẾ CƯỜNG

TRƯƠNG SĨ ÁNH

 

 

 

 

Xây dựng nhà nước kiến tạo hướng đến một xã hội trung lưu ở Việt Nam

 

31

 

LÊ KIM SA

   
 

 

Nhận diện phân hóa giàu nghèo ở Việt Nam
(Qua số liệu khảo sát mức sống dân cư gần đây)

  40
 

TRẦN NGUYỆT MINH THU

HỒ NGỌC CHÂM

   
 
 

SỰ KIỆN - NHẬN ĐỊNH

 

 
 

 

Những yếu tố ảnh hưởng đến năng lực thoát nghèo bền vững của phụ nữ dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên

 

51

 

LÊ MINH CHIẾN

VŨ THỊ THÙY DUNG

ĐÀO THỊ HIẾU

NGUYỄN THỊ MINH HIẾU

PHẠM HỒNG HẢI

   
 
 

TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ

 

 
 

 

Tiếp cận việc làm của phụ nữ dân tộc thiểu số
(Qua nghiên cứu tại tỉnh Lai Châu)

 

 

60

 

VŨ THỊ THANH

   
 

 

Vai trò của các tổ chức khoa học và công nghệ phi chính phủ trong triển khai các dự án phát triển cộng đồng ở Việt Nam

 

73

 

ĐỖ THỊ KIM ANH

   
 
 

XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI

 

 
 

 

Phân tích của Durkheim về mối liên hệ giữa gia đình và tự tử

 

 

83

 

HOÀNG VĂN DŨNG

   
 
 

THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC

 
 

 

Giới thiệu sách: Xã hội học Văn hóa

 

99

 

 

Giới thiệu Luận án Tiến sỹ Xã hội học

 

 

101

 
 

TIN TỨC XÃ HỘI HỌC

 

 
 

TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI CHÍNH BẰNG TIẾNG ANH