Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, SỐ 4, NĂM 2019

26/10/2020

CHÚC MỪNG PGS.TS BÙI NHẬT QUANG - CHỦ TỊCH VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

 

PHẦN CHUNG

 

 

 

 

Thị trường lao động và quan hệ lao động trong điều kiện hội nhập ở Việt Nam: Thực trạng và định hướng chính sách

 

 

4

 

ĐẶNG NGUYÊN ANH

 

 

 
 

XÃ HỘI HỌC THỰC NGHIỆM

 

 

 

 

Dịch chuyển cơ cấu xã hội theo hướng trung lưu trong giai đoạn kinh tế có nhiều biến động ở Việt Nam

 

 

12

 

LÊ KIM SA

PHẠM MINH THÁI

VŨ HOÀNG ĐẠT

 

 

 

 

Đào tạo đại học để phát triển nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam

 

23

 

NGUYỄN ĐỨC VINH

 

 

 

Chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam: Thực trạng và một số vấn đề trong thời gian tới

  34
 

ĐÀO QUANG VINH

   
 
 

SỰ KIỆN - NHẬN ĐỊNH

 

 
 

 

Tặng quà và tổ chức kỷ niệm những sự kiện có ý nghĩa trong đời sống hôn nhân ở Việt Nam

 

 

48

 

NGUYỄN HỮU MINH

PHAN THỊ MAI HƯƠNG

   
 

Bạo lực của chồng đối với phụ nữ mang thai và sau sinh qua nghiên cứu ở phường Quảng Tiến, Thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

 

59
 

ĐINH PHƯƠNG LINH

   
 
 

TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ

 

 
 

 

Nhận diện nhóm nông dân mới trong bối cảnh hội nhập và Cách mạng công nghiệp 4.0

 

 

67

 

NGUYỄN ĐỨC CHIỆN

   
 

Thách thức đối với người khuyết tật trong tiếp cận giáo dục

 

79
 

VŨ THỊ THANH

   
 
 

XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI

 

 
 

 

Phân tích xã hội học của Durkheim về tự tử

 

 

89

 

HOÀNG VĂN DŨNG

KHUẤT THỊ DIỆU LINH

   
 
 

THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC

 

 

 

Giới thiệu sách: Hạnh phúc của người Việt Nam: Khái niệm, cách tiếp cận và chỉ số đánh giá 

 

102

 

Giới thiệu Luận án Tiến sĩ Xã hội học

 

104

 
 

TIN TỨC XÃ HỘI HỌC

 

 

TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI CHÍNH BẰNG TIẾNG ANH

 

 

TỔNG MỤC LỤC BÀI VIẾT NĂM 2019