Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, SỐ 3, NĂM 2019

25/10/2020

 

 

 

PHẦN CHUNG

 

 

 

 

Đổi mới và tính khoa học của thuật ngữ “đổi mới” theo nghĩa “innovation” trong các nghiên cứu chính sách ở Việt Nam

 

 

3

 

MAI HÀ

 

 

 
 

XÃ HỘI HỌC THỰC NGHIỆM

 

 

 

 

Vai trò của các tổ chức phi lợi nhuận trong đoàn kết xã hội và phát triển xã hội ở Việt Nam
hiện nay

 

 

11

 

ĐẶNG NGUYÊN ANH

 

 

 

 

Giá trị làm giàu của nông dân tại một xã ở Thái Bình

 

16

 

PHAN ĐỨC NAM

 

 

 
 

SỰ KIỆN - NHẬN ĐỊNH

 

 
 

 

Nhận diện mức độ hài lòng về việc làm chính của thanh niên nông thôn vùng Tây Nam Bộ

 

 

29

 

PHẠM NGỌC TÂN

   
 

 

Tình trạng sức khỏe và bảo hiểm y tế của nhân lực các tỉnh khu vực Tây Nam Bộ

 

39
 

NGUYỄN NHƯ TRANG
KHUẤT THỊ DIỆU LINH

   
 
 

TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ

 

 
 

 

Phân loại thực nghiệm giai cấp xã hội chính thức ở Anh

 

 

51

 

BÙI THẾ CƯỜNG

   
 

 

Sự tham gia của cộng đồng trong quản lý không gian công cộng: từ góc nhìn xã hội học và pháp lý

 

60
 

BÙI THỊ PHƯƠNG

   
 

 

An sinh xã hội vùng ven đô Hà Nội (Nghiên cứu trường hợp xã Tân Lập huyện Đan Phượng và phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội)

  71
 

ĐỖ THỊ THU PHƯƠNG

   
 
 

XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI

 

 
 

 

Khái lược sự hình thành và phát triển của xã hội học đạo đức

 

 

86

 

NGUYỄN NGUYÊN HỒNG

   
 
 

THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC

 

 

 

Giới thiệu sách: Việt Nam thời chuyển đổi số

 

97

 

 

Giới thiệu Luận án Tiến sĩ Xã hội học

 

100

 
 

TIN TỨC XÃ HỘI HỌC

 

 
 

TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI CHÍNH BẰNG TIẾNG ANH