Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, SỐ 2, NĂM 2019

25/10/2020

 

 

PHẦN CHUNG

 

 

 

 

Phát triển xã hội ở Việt Nam hiện nay và một số định hướng chính sách trong tình hình mới

 

 

3

 

ĐẶNG NGUYÊN ANH

 

 

 
 

XÃ HỘI HỌC THỰC NGHIỆM

 

 

 

 

Nhân lực chất lượng cao để phát triển bền vững ở Việt Nam từ góc nhìn học vấn và việc làm

 

 

9

 

NGUYỄN ĐỨC VINH

 

 

 

 

Hành vi tiêu dùng của người dân hiện nay qua khảo sát trên mạng xã hội

 

 

23

 

NGUYỄN NHƯ TRANG

NGUYỄN THỊ MINH NGỌC

NGUYỄN THỊ THƠM

TRỊNH THỊ PHƯỢNG

LÊ QUANG NGỌC

   
 

 

Quy định pháp luật về ly hôn ở Việt Nam trước và trong thời kỳ Đổi mới

  36
 

TRẦN NGUYỆT MINH THU

   
 
 

SỰ KIỆN - NHẬN ĐỊNH

 

 
 

 

Quá trình phát triển tổ chức phi lợi nhuận ở Nhật Bản, Trung Quốc, Hoa Kỳ và gợi mở cho Việt Nam

 

 

47

 

NGHIÊM THỊ THỦY

TRẦN THỊ VIỆT HOÀI

   
 

 

Vấn đề lấn chiếm vỉa hè ở thành phố Hà Nội nhìn từ một số quan điểm của lý thuyết vô tổ chức xã hội

  55
  NGUYỄN THANH TÙNG    
 
 

TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ

 

 
 

 

Công tác xã hội trong bệnh viện: Khái niệm và những cách tiếp cận cơ bản

 

 

69

 

ĐOÀN KIM THẮNG

   
 
 

XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI

 

 
 

 

Tình huống hóa tri thức: Định vị, phản tư và những sách lược khác (Bùi Thế Cường dịch)

 

 

82

 

GILLIAN ROSE

   
 
 

THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC

 
 

 

Giới thiệu sách: Handbook of Transdisciplinary Research

 

102

 

 

Giới thiệu Luận án Tiến sỹ Xã hội học

 

104

 
 

TIN TỨC XÃ HỘI HỌC

 

 
 

TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI CHÍNH BẰNG TIẾNG ANH