Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, SỐ 2, NĂM 2018

24/10/2020

 

 

Bài phát biểu của Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhân Lễ Kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ 18/5/2018 tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

3

 
 

XÃ HỘI HỌC THỰC NGHIỆM

 

 

 

 

Thực trạng và giải pháp chính sách đảm bảo an sinh xã hội cho gia đình hiện nay

 

 

7

 

ĐẶNG NGUYÊN ANH

 

 

 

 

Tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế, bảo hiểm y tế của người nhập cư tại Hà Nội

 

16

 

NGUYỄN NHƯ TRANG

 

 

 

 

Bạo lực vợ chồng qua nghiên cứu ở phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

  26
 

ĐINH PHƯƠNG LINH

   
 
 

SỰ KIỆN - NHẬN ĐỊNH

 

 
 

 

Cơ chế lan tỏa tin đồn trong không gian bán công cộng: Nghiên cứu trường hợp quán cà phê ở Hà Nội

 

 

37

 

LỮ THỊ MAI OANH

NGUYỄN QUÝ THANH

   
 

 

Hành vi đi lễ chùa của thanh niên Hà Nội hiện nay

 

 

51

 

NGUYỄN THỊ MINH NGỌC

   
 
 

TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ

 

 
 

 

Tiếp cận lý thuyết về phát triển nông thôn: Từ góc nhìn kinh tế học phát triển và xã hội học phát triển

 

 

62

 

NGUYỄN ĐỨC CHIỆN

   
 

 

Lý thuyết trong nghiên cứu chính sách xã hội ở Việt Nam: Gợi ý dựa trên thảo luận “phúc lợi hỗn hợp” và “vốn xã hội”

 

74
 

YONG-HUN BEAK

   
 
 

XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI

 

 
 

 

Tìm hiểu ba hình thái gia đình ở Pháp: Gia đình hạt nhân, gia đình đơn thân và gia đình tái tạo lập

 

 

86

 

HOÀNG VĂN DŨNG

   
 
 

THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC

 

 

 

Giới thiệu sách: Sociology and Social Work

 

102

 

 

Giới thiệu Luận án Tiến sĩ Xã hội học

 

104

 
 

TIN TỨC XÃ HỘI HỌC

 

 
 

TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI CHÍNH BẰNG TIẾNG ANH