Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, NĂM 2011, SỐ 2

21/02/2013

 
TÊN BÀI
 
 
TÁC GIẢ
 
TRANG
PHẦN CHUNG      
Chất lượng tăng trưởng và những thách thức về phát triển xã hội ở Việt Nam   LÊ KIM SA,
ĐẶNG NGUYÊN ANH

3

Sự tham gia của xã hội dân sự trong phát triển xã hội: từ thực tiễn đến gợi ý chính sách

  NGUYỄN QUÝ NGHỊ, NGUYỄN QUÝ THANH

11

XÃ HỘI HỌC THỰC NGHIỆM          

Sự thay đổi thái độ về việc làm và cuộc sống vật chất của thanh niên Việt Nam

  NGUYỄN HỮU MINH,     TRẦN THỊ HỒNG

21

Yếu tố nguy cơ, yếu tố bảo vệ liên quan đến quan hệ tình dục ở vị thành niên: Nghiên cứu dọc tại Chí Linh, Hải Dương

  NGUYỄN VĂN NGHỊ, 
VŨ MẠNH LỢI, 
LÊ CỰ LINH, 
NGUYỄN THANH LONG

35

Nhà hàng Việt Nam - một hiện tượng về vốn văn hóa của người Việt Nam định cư ở Nhật (Phần II)   HIRASAWA AYAMI

45

Tác động của một số chính sách vĩ mô đến quản lý và phát triển xã hội vùng Tây Nguyên   BẠCH HỒNG VIỆT

58

Lịch sử tụ cư, quá trình đô thị hóa và những đặc điểm dân số học: nghiên cứu trường hợp phường Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội  

NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG

66

SỰ KIỆN – NHẬN ĐỊNH          

Nguy cơ nghèo hóa nông dân trong quá trình công nghiệp hóa-hiện đại hóa nhìn từ khía cạnh quản lý

 

PHAN TẤN

78

TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ          

Cung cấp dịch vụ y tế ngoài lãnh thổ: Cơ hội và thách thức cho Việt Nam

 

NGUYỄN THỊ MINH CHÂU

88

XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI          

Giai cấp và sự lựa chọn nghề nghiệp - Những động cơ, nguyện vọng, bản sắc và sự cơ động của phụ nữ trong công việc chăm sóc (Phần II)

 

KATE ELIZABETH HUPPATZ

98

THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC          
* Đọc sách: Internet - sinh viên - lối sống: nghiên cứu xã hội học về phương tiện truyền thông kiểu mới       104
* Trên giá sách của nhà Xã hội học       106
* Giới thiệu luận án/luận văn Xã hội học       108
* Thể lệ gửi bài       110
* Hộp thư bạn đọc       113
TIN TỨC XÃ HỘI HỌC          
* Triển khai nghiên cứu thực địa về nguồn lực địa phương tại Nam Định       114
* Viện Xã hội học làm việc với tổ chức JICA (Nhật Bản) về hợp tác nghiên cứu bảo trợ xã hội và an sinh xã hội       114
* Tổng kết dự án nghiên cứu "Gia đình nông thôn Việt Nam trong chuyển đổi”       114
* Nghiệm thu đề tài điều tra nông dân Việt Nam 2009-2010 tại Viện xã hội học       115
* Tọa đàm “Hệ thống thông tin địa lý (GIS) và ứng dụng GIS trong nghiên cứu khoa học xã hội và tư vấn chính sách”       116
* Hội nghị thường kỳ của Ban Thường vụ, Hội Xã hội học Việt Nam       117
TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI CHÍNH BẰNG TIẾNG ANH       118