Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, SỐ 4, NĂM 2017

23/10/2020

 
 

PHẦN CHUNG

 

 

 

 

Tích tụ, tập trung đất đai cho phát triển nông nghiệp ở Việt nam trong điều kiện mới

 

 

3

 

NGUYỄN QUANG THUẤN

 

 

 

 

Vai trò của xung đột trong phát triển xã hội hiện nay

  16
 

ĐẶNG NGUYÊN ANH

   
 
 

XÃ HỘI HỌC THỰC NGHIỆM

 

 

 

 

Tập trung hóa sản xuất, tích tụ đất đai phát triển nông nghiệp ở Việt Nam

 

 

21

 

ĐẶNG KIM SƠN

 

 

 

 

Kiểm soát phân tầng xã hội và quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam hiện nay

 

33

 

NGUYỄN ĐÌNH TẤN

 

 

 

 

Di động xã hội và quản lý di động xã hội đối với nguồn nhân lực khoa học và công nghệ chất lượng cao ở Việt Nam

  39
 

ĐÀO THANH TRƯỜNG

   
 

 

Vấn đề tuyển dụng và đào tạo nhân lực trong doanh nghiệp ở vùng Tây Nam Bộ

  49
 

NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG

   
 
 

SỰ KIỆN - NHẬN ĐỊNH

 

 
 

 

Nhận diện hành vi tôn giáo của thanh niên Phật  giáo và Công giáo hiện nay (Qua khảo sát tại Hà Tĩnh và Ninh Bình)

 

 

61

 

NGUYỄN THỊ MINH NGỌC

   
 

 

Sử dụng vốn xã hội trong giải quyết sinh hoạt cộng đồng: phát hiện từ nghiên cứu định tính ở hai địa phương ven đô thuộc Đồng bằng sông Hồng 

 

73
 

NGUYỄN ĐỨC CHIỆN

   
 
 

TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ

 

 
 

 

Thực trạng việc làm của người cao tuổi ở Việt Nam

 

 

85

 

HỒ NGỌC CHÂM

   
 

 

Tìm hiểu định hướng nghề nghiệp của học sinh Trung học phổ thông nội trú tỉnh Sơn La

 

96
 

NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG

NGUYỄN ĐỨC CHIỆN

   
 
 

XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI

 

 
 

 

Ly hôn và tác động của ly hôn/ly thân đến kết quả và học tập của con cái ở Pháp

 

 

107

 

HOÀNG VĂN DŨNG

   
 
 

THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC

 

 

 

Giới thiệu sách: Cú hích - Richard H Thailer & Cass R Sunstein

 

120

 

 

Giới thiệu Luận án Tiến sĩ Xã hội học

 

122

 
 

TIN TỨC XÃ HỘI HỌC

 

 

TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI CHÍNH BẰNG TIẾNG ANH

 

 

TỔNG MỤC LỤC BÀI VIẾT NĂM 2017