Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, SỐ 2, NĂM 2017

20/07/2017

Bìa Tạp chí Xã hội học, số 2, năm 2017

 

Chúc mừng 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam Chúc mừng 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

 

 
 

PHẦN CHUNG

 

 

 

 

Tạp chí Xã hội học 35 năm phát triển cùng Viện Xã hội học và ngành Xã hội học Việt Nam

 

 

5

 

Tạp Chí Xã Hội Học

 

 

 

 

Văn hoá và sự phát triển bền vững đất nước trong bối cảnh biến đổi toàn cầu

  9
 

Nguyễn Trọng Chuẩn

   
 
 

XÃ HỘI HỌC THỰC NGHIỆM

 

 

 

 

Vai trò của nguồn nhân lực và nhân lực chất lượng cao trong phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ

 

 

16

 

Đặng Nguyên Anh

 

 

 

 

Phân công lao động trong gia đình từ góc nhìn của nam giới khu vực Đồng bằng sông Hồng

 

23

 

Ngô Ngân Hà

 

 

 

 

Thực hành chăm sóc bà mẹ mang thai và trẻ em dân tộc thiểu số dưới 2 tuổi

  36
 

Nguyễn Hồng Thái

   
 
 

SỰ KIỆN - NHẬN ĐỊNH

 

 
 

 

Phố chợ, phố làng: hai dòng chảy trong quá trình phát triển ở ngoại thành Hà Nội

 

 

47

 

Nguyễn Công Thảo

   
 

 

Hàng rong trong lịch sử kinh tế - xã hội Hà Nội

 

57
 

Nguyễn Tuấn Minh

   
 

 

Hiện tượng phân biệt đối xử theo vùng miền: nghiên cứu trường hợp người lao động gốc Thanh Hóa

  70
 

Đỗ Thị Vân Anh

   
 
 

TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ

 

 
 

 

Nghiên cứu về tầng lớp trung lưu: từ kinh nghiệm Châu Á đến thực tiễn Việt Nam

 

 

81

 

Trịnh Duy Luân

   
 

 

Tiếp cận cấu trúc và tiếp cận văn hóa trong nghiên cứu xã hội học

 

92
 

Nguyễn Đức Truyến

   
 
 

XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI

 

 
 

 

Một số khó khăn trong hội nhập xã hội của người lao động nước ngoài gốc Nhật tại Nhật Bản

 

 

102

 

Phan Cao Nhật Anh

   
 
 

THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC

 

 

 

Vĩnh biệt François Houtart - người thầy và người bạn thân thiết của Xã hội học Việt Nam

 

111

 

 

Giới thiệu sách: Biến đổi xã hội ở Việt Nam: Truyền thống và Hiện đại

 

114

 

 

Giới thiệu Luận án Tiến sĩ Xã hội học

 

118

 
 

TIN TỨC XÃ HỘI HỌC

 

 
 

TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI CHÍNH BẰNG TIẾNG ANH