Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, SỐ 1, NĂM 2017

27/06/2017

Bìa Tạp chí Xã hội học, số 1, năm 2017

 
 
 

PHẦN CHUNG

 

 

 

 

Nghiên cứu chính sách an sinh xã hội cho gia đình: Thực trạng và cách tiếp cận

 

 

3

 

Đặng Nguyên Anh

 

 

 
 

XÃ HỘI HỌC THỰC NGHIỆM

 

 

 

 

Mấy vấn đề về đất nông nghiệp qua cuộc khảo sát tại hai xã Tân Long, tỉnh Hậu Giang và xã Thân Cửu Nghĩa, tỉnh Tiền Giang

 

 

11

 

Bùi Quang Dũng

Nguyễn Trung Kiên

 

 

 

 

Những nhân tố quyết định chiến lược sử dụng đất nông nghiệp của các hộ nông dân vùng Đồng bằng sông Hồng

 

 

24

 

Nguyễn Thị Diễn

   
 

 

Những yếu tố quyết định tình trạng mức sinh thấp tại vùng Đông Nam Bộ và gợi mở cho chính sách dân số ở Việt Nam

 

 

42

 

Nguyễn Đức Vinh

   
 
 

SỰ KIỆN - NHẬN ĐỊNH

 

 
 

 

Thực trạng của nhóm trẻ em Đài - Việt và Hàn - Việt tại Hậu Giang: hiện tượng xã hội trong bối cảnh di cư hôn nhân có yếu tố nước ngoài

 

 

55

 

Dương Hiền Hạnh

   
 

 

Luật Người cao tuổi: Thực tiễn triển khai sau 8 năm ban hành

 

 

63

 

Nguyễn Văn Đồng

   
 
 

TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ

 

 
 

 

Lý thuyết và ứng dụng lý thuyết trong nghiên cứu công tác xã hội

 

 

74

 

Nguyễn Thị Như Trang

Đặng Thị Việt Phương

   
 

 

Bàn về cách tiếp cận và phương pháp đo lường tầng lớp trung lưu ở Việt Nam

 

 

82

 

Đỗ Thiên Kính

   
 
 

XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI

 

 
 

 

Tội phạm và phòng ngừa tội phạm nhìn từ lý thuyết “Hoạt động thường nhật” 

 

 

93

 

Lê Minh Tiến

   
 
 

THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC

 
 

 

Giới thiệu sách: “Cuộc đào thoát vĩ đại: sức khỏe, của cải và nguồn gốc bất bình đẳng”

 

99

 

 

Giới thiệu Luận án Tiến sỹ Xã hội học

 

 

101

 
 

TIN TỨC XÃ HỘI HỌC

 

 
 

TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI CHÍNH BẰNG TIẾNG ANH