Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, SỐ 3, NĂM 2016

22/02/2017

Bìa Tạp chí Xã hội học, số 3, năm 2016

 

Khoa xã hội học: 25 năm đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

 

 
 

XÃ HỘI HỌC THỰC NGHIỆM

 

 

 

 

Cảnh quan nghiên cứu phân tầng xã hội ở Việt Nam

 

 

7

 

Bùi Thế Cường

 

 

 

 

Hoạt động từ thiện của người dân qua một khảo sát xã hội học ở cộng đồng

 

 

15

 

Đặng Nguyên Anh

   
 

 

Tính cộng đồng ở nông thôn trong bối cảnh Việt Nam chuyển đổi: Nhìn từ mối liên kết sản xuất, kinh doanh của hộ gia đình tại hai xã đồng bằng sông Hồng

 

 

24

 

Nguyễn Đức Chiện

   
 

 

Một số trở ngại trong thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân

 

 

36

 

Mai Linh, Nguyễn Thị Kim Hoa

   
 
 

SỰ KIỆN - NHẬN ĐỊNH

 

 
 

 

Chính sách tái hòa nhập cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trở về

 

 

45

 

Nghiêm Thị Thủy

   
 

 

Chiến lược sinh kế của người dân ven đô Hà Nội trong bối cảnh đô thị hóa hiện nay

 

 

52

 

Đoàn Kim Thắng

   
 

 

Chỉ số nghèo đa chiều của Thái Nguyên hiện nay: một số vấn đề cần nghiên cứu

 

 

61

 

Trịnh Thị Nghĩa

   
 

 

Nhà ở xã hội  cho người thu nhập thấp ở Hà Nội từ góc nhìn chính sách và thực tiễn

 

 

67

 

Nguyễn Thị Minh Phương, Trần Nguyệt Minh Thu, Hoàng Vũ Linh Chi, Hồ Ngọc Châm

 

 

 
 

TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ

 

 
 

 

Nghiên cứu hòa nhập xã hội của người thiệt thòi qua các công trình nghiên cứu xã hội học

 

 

76

 

Phạm Văn Quyết, Trần Văn Kham

   
 

 

Về định nghĩa tinh thần kinh doanh và nghiên cứu tinh thần kinh doanh ở Việt Nam

 

 

85

 

Hoàng Thu Hương, Phạm Hương Giang

   
 

 

Nhận diện cơ hội và thách thức đối với cán bộ nghiên cứu trẻ trong Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam hiện nay

 

 

95

 

Phạm Ngọc Tân

   
 

 

Ứng dụng công nghệ thông tin di động thay thế bảng hỏi giấy trong khảo sát định lượng

 

 

105

 

Nguyễn Đức Vinh

   
 
 

XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI

 

 
 

 

Hệ quả chính sách của các nước châu Âu trong cuộc khủng hoảng di dân hiện nay dưới góc nhìn xã hội học về chính sách công

 

 

115

 

Trịnh Văn Tùng

   
 
 

THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC

 
 

 

Giới thiệu sách: Cẩm nang quốc tế về Già hoá dân số

 

124

 

 

Giới thiệu Luận án

 

 

126

 
 

TIN TỨC XÃ HỘI HỌC

 

 
 

TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI CHÍNH BẰNG TIẾNG ANH