Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, SỐ 4, NĂM 2016

10/11/2016

Bìa Tạp chí Xã hội học, số 4, năm 2016

 
 
 

PHẦN CHUNG

 

 

 

 

Vai trò của khoa học xã hội trong hoạch định chủ trương đường lối phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của Đảng

 

 

3

 

Nguyễn Quang Thuấn

 

 

 
 

XÃ HỘI HỌC THỰC NGHIỆM

 

 

 

 

An sinh xã hội trong xây dựng nông thôn mới từ góc độ phân tích khoa học chính sách

 

 

8

 

Lê Ngọc Hùng

Bùi Thị Phương

 

 

 

 

Một số chiều cạnh trong biến đổi cấu trúc xã hội ở Việt Nam hiện nay

 

18

 

Trịnh Duy Luân

 

 

 

 

Phát triển gia đình bền vững và một số vấn đề đặt ra từ khía cạnh nhân khẩu - xã hội qua nghiên cứu 5 tỉnh ở Việt Nam

 

28

 

Vũ Tuấn Huy

Nguyễn Thiện Minh Anh

   
 

 

Tái định cư tập trung - một phương thức thích ứng chủ động bền vững với biến đổi khí hậu và môi trường (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Hòa Bình)

 

37

 

Nguyễn Hồng Thái

   
 
 

SỰ KIỆN - NHẬN ĐỊNH

 

 
 

 

Các yếu tố xã hội có liên quan đến hành vi rủi ro của học sinh trung học phổ thông (Nghiên cứu tại thành phố Hà Nội)

 

 

48

 

Dương Thị Thu Hương

Nguyễn Quý Thanh

   
 

 

Một số đặc trưng xã hội và nhân tố ảnh hưởng đến tình trạng bắt nạt trong học sinh trung học phổ thông hiện nay

 

55
 

Phan Đức Nam

   
 
 

TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ

 

 
 

 

Nguyên tắc khoa học trong việc bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống hiện nay

 

 

67

 

Bùi Minh

Nguyễn Thị Trà Vinh

   
 

 

Phản hồi của người dân đối với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020: một số phát hiện bước đầu

 

74
 

Lương Ngọc Thúy

   
 

 

Thực trạng sắp xếp cuộc sống của người cao tuổi hiện nay

 

84
 

Nguyễn Thị Ngọc Hà

   
 

 

Sử dụng mạng xã hội facebook của sinh viên: nhìn từ kết quả khảo sát định tính tại một trường đại học ở Hà Nội

 

91
 

Ngô Thị Châm

   
 

 

Đánh giá của thanh niên về khả năng thích ứng trong hội nhập nghề nghiệp hiện nay

 

100

 

 

Nguyễn Phan Lâm

Tô Thị Hồng

   
 
 

XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI

 

 
 

 

Lý thuyết hành động xã hội và phân biệt các khái niệm hành vi, hành động, hành vi xã hội, hành động xã hội, hoạt động, tương tác xã hội và quan hệ xã hội 

 

 

108

 

Vũ Hào Quang

   
 
 

THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC

 
 

 

Giới thiệu sách: Đời sống tập thể - Xã hội học về các tổ chức xã hội tự nguyện ở nông thôn Bắc Việt Nam

 

118

 

 

Giới thiệu luận án: Mối quan hệ giữa luật tục và luật pháp trong quản lý xã hội (Nghiên cứu trường hợp luật tục Ê đê trên địa bàn tỉnh Đắk Lăk)

 

 

122

 
 

TIN TỨC XÃ HỘI HỌC

 

 
 

TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI CHÍNH BẰNG TIẾNG ANH