Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, NĂM 2011, SỐ 3

21/02/2013

TÊN BÀI  
 
TÁC GIẢ
 
TRANG
SỐ CHUYÊN ĐỀ KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP KHOA XÃ HỘI HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN, ĐH QUỐC GIA HÀ NỘI      
PHẦN CHUNG      
Khoa Xã hội học của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tròn 20 tuổi   BÙI QUANG DŨNG 3
Thư chúc mừng Khoa Xã hội học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập  

VŨ MẠNH LỢI

5

20 năm đào tạo và nghiên cứu khoa học của Khoa Xã hội học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Đại học Quốc gia Hà Nội  

NGUYỄN THỊ KIM HOA

6

Vốn xã hội và mấy vấn đề đặt ra trong nghiên cứu vốn xã hội ở Việt Nam hiện nay  

NGUYỄN TUẤN ANH

9

Đô thị hóa, công nghiệp hóa ở Việt Nam: Vai trò của yếu tố đầu tư nước ngoài  

PHẠM VĂN QUYẾT

18

Những quan điểm cơ bản của Đảng và Chính phủ về quy hoạch đô thị và đô thị hóa   HOÀNG BÁ THỊNH 28
XÃ HỘI HỌC THỰC NGHIỆM      
Một số vấn đề xã hội cơ bản trong phát triển bền vững hộ gia đình vùng Tây Bắc nước ta hiện nay  

VŨ TUẤN HUY

36

Một vài đặc điểm của hộ gia đình sau khi bị thu hồi quyền sử dụng đất canh tác   LÊ THÁI THỊ BĂNG TÂM

47

Nhu cầu hoạt động công tác xã hội trong một số lĩnh vực  tại Việt Nam hiện nay   NGUYỄN THỊ THU HÀ 58
Quan niệm về vai trò của nữ giới trong cộng đồng khoa học ở Việt Nam: Những định kiến chưa được nhìn nhận  

NGUYỄN THỊ KIM HOA
ĐẶNG THỊ ÁNH NGUYỆT

73
SỰ KIỆN – NHẬN ĐỊNH          

Di động việc làm trong quá trình chuyển đổi ở Việt Nam: Nhìn từ những thay đổi trong chính sách kinh tế và hội nhập

 

LÊ THÚY HẰNG

83

TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ          
Xã hội học du lịch: Lịch sử phát triển và các chủ đề nghiên cứu cơ bản   NGUYỄN THỊ VÂN HẠNH

91

Tôn giáo và những hình thức tôn giáo trong đời sống hiện đại từ cách tiếp cận xã hội học   HOÀNG THU HƯƠNG 102

Vai trò của định chế xã hội trong việc phát huy dân chủ ở nông thôn Việt Nam hiện nay dưới góc nhìn Công tác xã hội

  MAI THỊ KIM THANH,
NGUYỄN THỊ THÚY, 
NGUYỄN THU TRANG
107
THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC          
* Đọc sách: Gia đình và biến đổi gia đình ở Việt Nam       118
* Trên giá sách của nhà Xã hội học       121
* Giới thiệu luận án/luận văn Xã hội học       123
* Thể lệ gửi bài       124
TIN TỨC XÃ HỘI HỌC          
* Chuyến đi trao đổi khoa học tại Hàn Quốc       128
* Seminar khoa học tháng 9/2011 tại Viện Xã hội học       128
* Tiến hành điều tra dư luận xã hội về phòng, chống tham nhũng năm 2011       129
* Tham vấn cộng đồng về chính sách an toàn xã hội chuẩn bị Dự án quản lý thiên tai Việt Nam       129
TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI CHÍNH BẰNG TIẾNG ANH       131