Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, SỐ 2, NĂM 2016

22/07/2016

Bìa Tạp chí Xã hội học, số 2, năm 2016

 

Bài phát biểu của Đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

Bài phát biểu của GS.TS Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

 
 

PHẦN CHUNG

 

 

 

 

Vai trò của bảo hiểm xã hội trong nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội ở Việt Nam

 

 

10

 

Đặng Nguyên Anh

 

 

 
 

XÃ HỘI HỌC THỰC NGHIỆM

 

 

 

 

Quá trình tích tụ và sử dụng đất nông nghiệp ở khu vực nông thôn qua 20 năm (1992-2012)

 

 

18

 

Đỗ Thiên Kính

 

 

 

 

Hòa nhập xã hội của nhóm lao động nghèo nhập cư ở Hà Nội

 

26

 

Nguyễn Tuấn Anh

Lê Mai Trang

Phạm Văn Quyết

 

 

 
 

SỰ KIỆN - NHẬN ĐỊNH

 

 
 

 

Các tổ chức xã hội ở Việt Nam: một nhận diện

 

 

36

 

Phạm Bích San

   
 

 

Vốn xã hội trong sự tham gia của cộng đồng vào hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới

 

47
 

Lê Thanh Tùng

   
 
 

TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ

 

 
 

 

Một số đặc điểm nhân khẩu - xã hội của cặp vợ chồng ly hôn (qua nghiên cứu hồ sơ tòa án)

 

 

56

 

Phan Thị Luyện

   
 

 

Một số vấn đề cơ chế đối với hoạt động khoa học của trí thức trẻ qua khảo sát các tổ chức khoa học và công nghệ ở Hà Nội

 

63
 

Đặng Vũ Cảnh Linh

   
 
 

XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI

 

 
 

 

Tiếp cận nhân học và xã hội học về trao đổi xã hội

 

 

72

 

Nguyễn Hoài Sơn

   
 
 

THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC

 

 

 

Giới thiệu sách: Khả năng chống chịu thảm họa: Nhu cầu cấp thiết quốc gia (Disaster Resilience: A National Imperative)

 

83

 

 

Giới thiệu Luận án

 

85

 
 

TIN TỨC XÃ HỘI HỌC

 

 
 

TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI CHÍNH BẰNG TIẾNG ANH