Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, SỐ 3, NĂM 2014

14/04/2015
TÊN BÀI

 

TÁC GIẢ TRANG
PHẦN CHUNG      
Đổi mới chất lượng tăng trưởng, tạo việc làm để phát triển bền vững   ĐẶNG NGUYÊN ANH 3
Một số vấn đề lý luận về quản lý xã hội tổng thể   PHẠM MINH ANH 10
XÃ HỘI HỌC THỰC NGHIỆM      
Nông dân và ruộng đất ở Nam Bộ: Những đặc trưng và bài toán phát triển   TRẦN HỮU QUANG 19
Khuôn mẫu xã hội chi phối ứng xử của người nông dân châu thổ sông Hồng thời kỳ Đổi mới  

NGUYỄN ĐỨC CHIỆN

35
Một số yếu tố ảnh hưởng đến cơ hội tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người nghèo ở nước ta hiện nay   NGUYỄN ĐÌNH TUẤN 43

Nhận thức, thực hành khám trước sinh và sàng lọc sơ sinh của phụ nữ có chồng trong độ tuổi sinh đẻ ở nông thôn Hà Nội

  ĐOÀN KIM THẮNG 53
SỰ KIỆN – NHẬN ĐỊNH      

Nghiên cứu dư luận xã hội ở Việt Nam hiện nay qua tiếp cận phổ quát các hệ giá trị và giá trị cốt lõi

 

PHAN TÂN

62
Một số vấn đề về chính sách xã hội cho trẻ dưới 6 tuổi - trường hợp thành phố Hồ Chí Minh   PHẠM THỊ THÚY 69
TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ      

Một số chiều cạnh của hệ thống chính sách trợ giúp xã hội cho người cao tuổi hiện nay

  TRỊNH DUY LUÂN 77
XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI      

Về ứng dụng lý thuyết tương tác biểu trưng và lý thuyết xung đột trong nghiên cứu xã hội học về giới

 

LÊ THỊ THỤC

87
THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC      
Giới thiệu sách: Tư bản trong thế kỷ 21     94
Trên giá sách của nhà xã hội học     97
TIN TỨC XÃ HỘI HỌC      
Hội nghị Tạp chí Xã hội học năm 2014 và phương hướng công tác năm 2015     99
Hội thảo quốc tế về di dân liên quốc gia khu vực Châu Á - Thái Bình Dương     99
Hội thảo chuyên gia xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Viện Hàn lâm khoa học xã hội và UBND tỉnh Lâm Đồng     100
Hội thảo khoa học "Kiến thức, thái độ và hành vi liên quan đến sử dụng sản phẩm từ động vật hoang dã ở Hà Nội"     101
Tọa đàm khoa học "Xã hội học trong bối cảnh toàn cầu hóa"     102
Tọa đàm khoa học hướng tới phát triển nghành nông nghiệp Việt Nam     103
Seminar kết quả nghiên cứu sơ bộ hệ đề tài cấp Bộ, cấp cơ sở năm 2014     104
Triển khai xây dựng "Báo cáo Việt Nam 2030"     105
Chương trình Tây Nguyên 3 kiểm tra tiến độ hai Đề tài TN3/X10 và TN3/X14     106
Lễ kết nạp đảng viên Chi bộ Viện Xã hội học     107
Đại hội Chi Đoàn Viện Xã hội học nhiệm kỳ 2014 - 2017     107
Hội nghị Công đoàn Viện Xã hội học giữa nhiệm kỳ 2012 - 2016     108
TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI CHÍNH BẰNG TIẾNG ANH     110
Thể lệ gửi bài     112