Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, SỐ 1, NĂM 2014

03/11/2016
TÊN BÀI   TÁC GIẢ TRANG

Bài phát biểu của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (02/12/1953 - 02/12/2013)

3

Bài phát biểu của GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tại Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (02/12/1953 - 02/12/2013)

8
XÃ HỘI HỌC THỰC NGHIỆM      

Lựa chọn nghề nghiệp của học sinh trung học phổ thông hiện nay

 

BÙI THỊ THANH HÀ, HỒ NGỌC CHÂM

20

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển nguồn nhân lực ở nước ta hiện nay

 

NGUYỄN ĐỨC CHIỆN, PHẠM NGỌC TÂN

34

Biến đổi dân số và nguồn nhân lực trong phát triển bền vững Tây Nguyên

 

NGUYỄN ĐỨC VINH, ĐẶNG NGUYÊN ANH, NGHIÊM THỊ THỦY

45
Các hình thức trợ giúp đào tạo nghề trong việc đảm bảo an sinh việc làm cho lao động trẻ hiện nay   NGUYỄN THANH THÚY 53
SỰ KIỆN - NHẬN ĐỊNH      

Truyền thông đại chúng về tôn giáo trong bối cảnh đa dạng tôn giáo tại Việt Nam hiện nay

 

NGUYỄN THỊ MINH NGỌC, NGUYỄN THÚY HÀ

65

Trí thức khoa học trẻ: Thực trạng và giải pháp chính sách

 

TRẦN CAO SƠN

75
TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ      

Khu vực kinh tế phi chính thức từ góc nhìn xã hội học kinh tế

 

NGUYỄN XUÂN MAI, TRẦN NGUYỆT MINH THU

84
XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI      

Lý thuyết về phân hóa xã hội: từ Emile Durkheim đến Peter Blau

 

LÊ NGỌC HÙNG

95
THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC      
Đọc sách:      
Bức tranh kinh tế Việt Nam thế kỷ XVII và XVIII     102
"Nhà nước phúc lợi trong thời kỳ xã hội thay đổi- thất bại của gia đình và chức năng mới của nhà nước"     104

Trên giá sách của nhà Xã hội học

    106

Giới thiệu luận án/luận văn Xã hội học

    108

Thể lệ gửi bài

   

 

TIN TỨC XÃ HỘI HỌC      

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014 của Viện Xã hội học

    110

Kết quả nghiệm thu các đề tài cấp cơ sở năm 2013

    111

Hội nghị Tổng kết Chi bộ Viện Xã hội học năm 2013

    111

Viện Xã hội học tổ chức Hội nghị phát động thi đua năm 2014

    112

Hội nghị khoa học "Chân dung người nông dân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập"

    112

Hội thảo "Thể chế và người nông dân hiện nay"

    113

Diễn đàn cấp cao về quản lý biến đổi xã hội ở các nước ASEAN "Tính dễ tổn thương xã hội: Thách thức và hòa nhập xã hội trong bối cảnh biến đổi môi trường"

    114

Chi hội Viện Xã hội học (Hội Xã hội học Việt Nam) tổ chức sinh hoạt khoa học đầu năm và thảo luận về định hướng phát triển

    115
Hội thảo công bố kết quả thăm dò ý kiến của người dân về hôn nhân cùng giới     115
Seminar khoa học Thúc đẩy liên kết nghiên cứu xã hội Đông Nam Á - vài liên hệ từ điểm nhìn Brunei và Việt Nam     116
TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI CHÍNH BẰNG TIẾNG ANH     117