Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, SỐ 2, NĂM 2013

18/02/2014
TÊN BÀI

 

TÁC GIẢ TRANG
PHẦN CHUNG      

Bảo trợ xã hội ở Việt Nam: khái niệm, thực trạng và giải pháp

 

ĐẶNG NGUYÊN ANH

3

Một số định hướng chiến lược trong phát triển đô thị bền vững tại Việt Nam

 

NGÔ VIẾT NAM SƠN

11

XÃ HỘI HỌC THỰC NGHIỆM      

Bất bình đẳng trong cơ hội tiếp cận việc làm của người lao động hiện nay 

 

BÙI THỊ THANH HÀ

19

Khác biệt xã hội trong tham gia vào quá trình dân chủ cơ sở

 

VŨ MẠNH LỢI
TRẦN THỊ MINH THI

31

Một số vấn đề về bất bình đẳng trong cơ hội đào tạo nghề hiện nay 

 

ĐOÀN KIM THẮNG

38

Tình trạng việc làm của nông dân bị tách biệt xã hội về kinh tế ở một số tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc Việt Nam: Thực trạng và khuyến nghị.

 

MAI NGỌC ANH

49

Thuê và cho thuê đất sản xuất nông nghiệp giữa các hộ gia đình ở nông thôn Bắc Trung Bộ 

 

NGUYỄN TUẤN ANH

59

Vài nét về nhóm lao động di cư tự do nông thôn- đô thị trong vai trò hỗ trợ kinh tế gia đình

 

TRẦN NGUYỆT MINH THU 

71

Đảm bảo an sinh xã hội cho nông dân: những rào cản và thách thức từ góc nhìn chính sách 

 

NGUYỄN HOÀI SƠN

81

SỰ KIỆN – NHẬN ĐỊNH      

Một số nhận xét về biến đổi văn hóa của người Tày ở Lạng Sơn trong thời kỳ đổi mới 

 

BẾ VĂN HẬU
MAI VĂN HUYÊN 

90

XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI      

Tiếp cận xã hội học về mối quan hệ giữa tôn giáo và tinh thần kinh doanh 

 

HOÀNG THU HƯƠNG 

96

THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC      
Trên giá sách của nhà Xã hội học     106
Thể lệ gửi bài     108
Hộp thư bạn đọc      
TIN TỨC XÃ HỘI HỌC      
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội tổ chức thanh lý hợp đồng các đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu cấp Bộ 2011-2012 của Viện Xã hội học     112

Trao Quyết định bổ nhiệm Tổng Biên tập Tạp chí Xã hội học nhiệm kỳ 2013-2018

    112

Viện Xã hội học xét duyệt đê cương đề tài cấp Cơ sở năm 2014 

   

113

Viện Xã hội học tiếp và làm việc với Đoàn cán bộ nghiên cứu Lào 

   

114

Khóa tập huấn “Phân tích thống kê trong Khoa học xã hội” trong khuôn khổ Dự án hợp tác VASS-Misereor về Phát triển hệ thống An sinh xã hội khu vực phi chính thức ở Việt Nam 

   

114

Tọa đàm Đại biểu quốc hội và 5 năm thực hiện Luật bình đẳng giới 

   

115

Thuyết trình khoa học “Trí thức Việt Nam, một thế kỷ nhìn lại” 

   

116

Đối thoại Việt Nam - CHLB Đức về An sinh xã hội     116

Đại hội Đoàn thanh niên CS Hồ Chí Minh Viện Xã hội học nhiệm kỳ 2012-2013

   

117

TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI CHÍNH BẰNG TIẾNG ANH     119