Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, NĂM 2012, SỐ 3

21/02/2013

TÊN BÀI   TÁC GIẢ TRANG
(Click vào tên bài để tải về)      
PHẦN CHUNG      
Về khoa học tổ chức và công tác tổ chức nhà nước   VĂN TẤT THU 3
Đặc trưng nhân khẩu học của quá trình đô thị hóa ở Việt Nam: Một số phát hiện từ cuộc Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2009  

NGUYỄN HỮU MINH

11

Ruộng đất, nông dân và mấy vấn đề phát triển nông thôn   BÙI MINH,
BẾ QUỲNH NGA, 
ĐẶNG THỊ VIỆT PHƯƠNG
26
XÃ HỘI HỌC THỰC NGHIỆM      
Quan hệ xã hội và vốn xã hội: Nghiên cứu so sánh Việt Nam và Hàn Quốc   NGUYỄN QUÝ THANH
CAO THỊ HẢI BẮC
35

Đánh giá chất lượng dân số 5 dân tộc thiểu số bằng cách tính chỉ số PQI

  NGUYỄN THỊ KIM HOA, 
ĐẶNG THỊ ÁNH NGUYỆT, 
MAI LINH
45
Tình hình sử dụng thuốc tiêm tránh thai tại Hà Nội: Thực trạng và giải pháp tăng cường chất lượng cung cấp dịch vụ  

ĐOÀN KIM THẮNG

58

Vai trò kép của hợp tác xã và vị trí của nó trong không gian xã hội

 

VÕ THỊ KIM SA

69

Một vài đặc trưng nếp sống gia đình tại chung cư cao cấp Trung Hoà - Nhân Chính, Hà Nội 

 

NGUYỄN HỒNG HÀ

81

SỰ KIỆN – NHẬN ĐỊNH      

Vị thế của môi trường văn hoá trong phát triển

 

LÊ THỊ THUỲ DUNG

95

TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ      

Vận dụng lý thuyết vốn xã hội của Pierre Bourdieu vào phân tích vai trò của xã hội dân sự

 

LÊ THU HÀ

100

XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI      
“Lời mời đến với xã hội học...”: Một lời mời cuốn hút   PHẠM VĂN BÍCH 105
THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC      
* Trên giá sách của nhà Xã hội học     120
* Giới thiệu luận án/luận văn Xã hội học     122
* Thể lệ gửi bài     123
* Hộp thư bạn đọc      
TIN TỨC XÃ HỘI HỌC      
* Tiếp giáo sư Siraishi, Đại học Waseda, Nhật Bản     127
*Đoàn cán bộ Viện Xã hội học và Viện Gia đình & Giới thăm và làm việc tại Malaysia.     108
* Viện Xã hội học tổ chức Seminar trình bày các kết quả nghiên cứu các đề tài cấp Bộ và nhiệm vụ cấp Bộ 2011- 2012    

128

* Hội thảo khoa học: Thanh niên hiện nay nhìn từ góc độ liên ngành khoa học xã hội     130
* Chuyển trụ sở Tạp chí Xã hội học     130

TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI CHÍNH BẰNG TIẾNG ANH

131