Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, NĂM 1989, SỐ 3

21/02/2013
TÊN BÀI   TÁC GIẢ TRANG
(Click vào tên bài để tải về)      

Thực trạng cơ cấu xã hội giai cấp công nhân Việt Nam và những xu hướng phát triển

 

ĐỖ NGUYÊN PHƯƠNG

3

Về quá trình vận động và biến đổi cơ cấu xã hội tầng lớp trí thức Việt Nam

 

NGUYỄN DUY QUÝ

11

"Làng-Họ". Những vấn đề của quá khứ và hiện tại

 

TRẦN ĐÌNH HƯỢU

18

Giáo dục gia đình trong chiến lược con người

 

PHÍ VĂN BA

28

ĐIỀU TRA THỰC NGHIỆM      

Khảo sát xã hội học về những cộng đồng người Kinh sinh tụ và phát triển tại Tây Nguyên

 

TƯƠNG LAI - PHẠM BÍCH SAN

34

Những vấn đề cơ cấu xã hội và sự phát triển ở một xã nông thôn Nam Bộ

 

ĐỖ THÁI ĐỒNG

49

Nghiên cứu xã hội học dân tộc về ấp Bến Chùa xã Phước Hưng

 

PHAN LẠC TUYÊN

60

Đội ngũ công nhân các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp và những vấn đề xã hội đang đặt ra

 

VŨ HOA THẠCH

67

DIỄN ĐÀN XÃ HỘI HỌC      

Văn hóa và năng lượng

 

VŨ ĐÌNH CỰ, CHẾ VIẾT TẤN, TRẦN ANH VINH, NGUYỄN DUY QUÝ, TRẦN ĐÌNH HƯỢU, PHẠM KHIÊM ÍCH,  NGUYỄN TỬ QUA,  PHƯƠNG NGỌC THẠCH, NGUYỄN PHÁP, TRẦN HẬU THỰ, ĐỖ ĐỨC HIỂU, TÔ DUY HỢP

 

 

 

72

TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ      

Một vài chỉ số thống kê mà khoa học xã hội quan tâm

 

TÔN THIỆN CHIẾU

90

Phương pháp đánh giá độ chính xác của phân bố tuổi

 

VŨ TUẤN HUY

95

XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI      

Nhân dân im lặng ư?

 

T.I ZAXLAPXCAIA

98

Những chỉ báo xã hội học về một hiện tượng còn ít được quan tâm

 

A.A GABIANHI - M.A MANUILSKY

107

Xã hội học đô thị: Nghiên cứu trường hợp Thụy Điển

 

MATS FRANZÉN

116

ĐỌC SÁCH     119

Chính sách xã hội của Đảng Cộng sản Liên Xô trong giai đoạn hiện nay

 

TÔ DUY HỢP

120

THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC      

Vấn đề giải quyết việc làm

 

NGUYỄN THỊ VĂN

129

Chính sách nhà ở của Cộng hòa Dân chủ Đức

 

ĐẶNG BẢO KHÁNH

132

Chính sách đối với thủ công nghiệp và dịch vụ ở Cộng hòa Dân chủ Đức

 

N.V

133

Chính sách giáo dục của Ấn Độ

 

VŨ LỢI HIỀN

134

Xung quanh vấn đề nạo thai theo ý muốn

 

N.T

135

TIN TỨC XÃ HỘI HỌC     136
THƯ BẠN ĐỌC      
Bốn kiến nghị thực tiễn góp phần lành mạnh hóa đời sống xã hội đô thị   NGUYỄN VI NHUẬN 139