Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, NĂM 1990, SỐ 1

21/02/2013
TÊN BÀI   TÁC GIẢ TRANG
(Click vào tên bài để tải về)      

Chính sách xã hội đối với công nhân từ một góc nhìn xã hội học

 

BÙI ĐÌNH THANH

3

Một số tâm trạng của công nhân hiện nay

 

XUÂN CANG

10

XÃ HỘI HỌC THỰC NGHIỆM     15

Những vấn đề cấp bách hiện nay trong chính sách xã hội đối với công nhân Thủ đô

 

HOÀNG ĐỐP

16

Vấn đề đào tạo, bồi dưỡng công nhân qua một cuộc khảo sát

 

MAI VĂN HAI

26

DIỄN ĐÀN XÃ HỘI HỌC      

Hội thảo khoa học về "Chính sách xã hội đối với giai cấp công nhân"

 

TƯƠNG LAI, XUÂN CANG, BÙI THỊ LIÊN, HOÀNG PHÚ NHUẬN, LÊ VĂN CƯỜNG, HOÀNG ĐỨC PHƯƠNG, TÔ THẬM, PHONG HẢI, NGUYỄN VIẾT CHẮT, HY MINH ĐỨC, TRỊNH HÒA BÌNH

30

TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ      

"Nhân tố con người" trong đo lường xã hội học

 

G.OXIPOP

48

XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI     62

Giai cấp công nhân Xô Viết: các xu hướng và mâu thuẫn của sự phát triển

 

LEONIT GORDON - V.KOMAROPXKI - ALLA NAZIMỐPVA

63

Lao động thanh niên trong những điều kiện của cuộc cải cách kinh tế

 

VALENCHINA KHARCHEVA - ALECXEIEVA

75

THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC      

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: những vấn đề xã hội đáng quan tâm

 

H.A

84

Tuổi hai mươi ở Pháp vào năm 1989

 

ĐÀO HUY HIỆP

85

Chuẩn bị công nhân cho tương lai ở nước Mỹ

 

P.V

87

Vấn đề giới tính trong việc phân tích nhân khẩu học

 

ĐOÀN ĐỨC LƯU

87

Nam giới - phụ nữ và ly hôn

 

VŨ LỢI HIỀN

88

Nạn khan hiếm nhà ở tại Mỹ

 

Đ.M.K

89

TIN TỨC XÃ HỘI HỌC     90