Một số vấn đề về ly hôn ở Việt Nam hiện nay

28/10/2020

TRẦN NGUYỆT MINH THU

Tóm tắt: Xã hội Việt Nam đang trải qua những biến đổi trên nhiều chiều cạnh liên quan tới mức độ bền vững của gia đình. Sự nới lỏng của áp lực xã hội, đa dạng hóa mô hình hôn nhân và cấu trúc gia đình, và thay đổi trong nhìn nhận về vị thế của người phụ nữ đã làm cho tính chất của vấn đề ly hôn xa dần các định kiến trước đây. Dựa trên số liệu khảo sát, bài viết tìm hiểu vấn đề ly hôn từ chiều cạnh xã hội và pháp luật, xác định nguyên nhân, qua đó thống kê được các lý do phổ biến vẫn là: ngoại tình, bạo lực, bất đồng vợ chồng, nạn rượu bia, cờ bạc. Trong xã hội hiện nay, áp lực từ phía gia đình và cộng đồng dường như giảm dần, song ly hôn vẫn là tình huống không mong đợi, gắn với sự tổn thương khó bù đắp. Vấn đề đặt ra là làm sao để góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực, qua đó củng cố, bảo vệ những giá trị nền tảng của mỗi gia đình, góp phần ổn định và phát triển xã hội.

Từ khóa: gia đình, hôn nhân, ly hôn, Việt Nam.

Tải bài viết