Ly hôn và tác động của ly hôn/ ly thân đến kết quả học tập của con cái ở Pháp

27/10/2020

HOÀNG VĂN DŨNG

 

Tóm tắt: Bài viết tổng quan tài liệu và phác họa thực trạng ly hôn ở Pháp, xem xét một số yếu tố chính tác động đến ly hôn như sự tham gia đông đảo của phụ nữ vào thị trường lao động và công cụ luật pháp về ly hôn. Việc ly hôn/ly thân của cha mẹ dẫn đến một số lượng lớn trẻ em sống trong những gia đình (cha) mẹ đơn thân hoặc gia đình tái tạo lập, ảnh hưởng đến nhiều mặt của đời sống con cái, đặc biệt là kết quả học tập. Sau khi cha mẹ ly hôn, sự đầu tư của cha mẹ dành cho con cái bị suy giảm và khả năng thành công trong học đường giảm đáng kể và thời gian học của con cái cũng ngắn lại.

Từ khóa: cha mẹ, con cái, hôn nhân, ly hôn, ly thân, kết quả học tập.

Tải bài viết