Thực trạng việc làm của người cao tuổi ở Việt Nam

27/10/2020

HỒ NGỌC CHÂM

Tóm tắt: Việt Nam đang trong giai đoạn già hóa dân số với tỉ lệ người cao tuổi ngày càng tăng nhanh trong khi hệ thống an sinh xã hội dành cho người cao tuổi còn hạn chế, tỷ lệ người cao tuổi hưởng lương hưu, trợ cấp xã hội thấp. Kết quả phân tích số liệu Điều tra mức sống hộ gia đình năm 2014 cho thấy nhiều người cao tuổi vẫn tham gia hoạt động kinh tế, nhất là hoạt động nông nghiệp, nhằm tạo thu nhập cho bản thân và gia đình. Khi càng nhiều tuổi thì thời gian làm việc cũng như tiền công/thu nhập của họ đều giảm nhanh. Tình trạng làm việc của người cao tuổi còn phụ thuộc đáng kể vào giới tính, học vấn, quy mô hộ, mức sống và khu vực cư trú. Ngoài ra, người cao tuổi thường làm việc không có hợp đồng lao động, ít được đóng bảo hiểm xã hội. Để thực hiện già hóa dân số thành công, Việt Nam cần chú trọng hơn nữa đến phát huy vai trò của người cao tuổi.

Từ khóa: người cao tuổi, việc làm, loại hình công việc, thời gian làm việc, tiền công/tiền lương.

 

Tải bài viết