Nhận diện hành vi tôn giáo của thanh niên Phật giáo và Công giáo hiện nay (Qua khảo sát tại Hà Nội và Ninh Bình)

27/10/2020

NGUYỄN THỊ MINH NGỌC

 

Tóm tắt: Những năm gần đây, tôn giáo có xu hướng thu hút sự tham gia của nhiều tầng lớp xã hội, trong đó có thanh niên. Kết quả phân tích mẫu khảo sát thanh niên Công giáo và thanh niên Phật giáo trong độ tuổi từ 15 đến 29 tại Hà Nội và Ninh Bình vào năm 2014 cho thấy, đa số thanh niên Công giáo tham gia lễ tại nhà thờ vào chủ nhật hàng tuần, nhưng tỷ lệ thanh niên Phật giáo lễ chùa hàng tháng vào ngày rằm, mùng một không cao. Mục đích đi lễ của thanh niên Phật giáo có sự thay đổi hướng đến mục đích nhập thế thay vì xuất thế. Hành vi đi lễ của các nhóm thanh niên có sự khác biệt theo giới tính, tình trạng hôn nhân. Trong gia đình, thanh niên Công giáo và Phật giáo thực hiện nhiều hành vi tôn giáo như đọc kinh, xưng tội, sám hối hay các hoạt động thờ cúng tổ tiên. Đa số đều khẳng định họ mở rộng mạng xã hội qua tham gia sinh hoạt tôn giáo, đồng thời thu được lợi ích từ việc mở rộng quan hệ này.

Từ khóa: niềm tin tôn giáo, hành vi tôn giáo, hành vi tôn giáo thanh niên.

 Tải bài viết