Vấn đề tuyển dụng và đào tạo nhân lực trong doanh nghiệp ở vùng Tây Nam Bộ

27/10/2020

NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG

Tóm tắt: Tây Nam Bộ được biết đến là một vùng đất giàu tiềm năng lao động. Đứng trước yêu cầu cải thiện nguồn nhân lực của vùng này, các doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ có nhiều đóng góp cho quá trình phát triển nhân lực. Bài viết phần nào gợi ra thảo luận về khả năng doanh nghiệp có thể đóng góp như thế nào cho sự phát triển nguồn nhân lực ở Tây Nam Bộ. Trong ngắn hạn, dường như chưa thấy vai trò này có gì nổi bật, song trong dài hạn, nếu được hỗ trợ để phát triển mở rộng, doanh nghiệp có thể sẽ đóng góp tích cực hơn vào quá trình phát triển nhân lực ở các địa phương.

Từ khóa: doanh nghiệp, quy mô doanh nghiệp, Tây Nam Bộ, tuyển dụng và đào tạo nhân lực.

Tải bài viết