Hiện tượng phân biệt đối xử theo vùng miền: nghiên cứu trường hợp người lao động gốc Thanh Hóa

27/10/2020

 

ĐỖ THỊ VÂN ANH

Tóm tắt: Dựa trên số liệu khảo sát 544 người lao động tại 7 tỉnh vào năm 2016, bài viết mô tả thực trạng và tìm hiểu nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng phân biệt đối xử theo vùng miền qua phân tích trường hợp kỳ thị người lao động gốc Thanh Hóa. Kết quả cho thấy, hiện tượng kỳ thị người Thanh Hóa chủ yếu là do sự lây lan những thành kiến về người Thanh Hóa dưới dạng tin đồn trong xã hội và qua truyền thông không chính thức trong khi chưa có chế tài xử lý và ngăn chặn thực sự hiệu quả, từ đó hành vi phân biệt đối xử với người Thanh Hóa phát triển từ ngấm ngầm chuyển sang công khai ngoài xã hội.

Từ khóa: phân biệt đối xử, kỳ thị theo vùng miền, người Thanh Hóa, gán nhãn, chính sách

Tải bài viết