Nhận diện một số đặc trưng của khách du lịch nội địa

28/12/2021

HOÀNG VĂN DŨNG

Tóm tắt: Ngành du lịch Việt Nam ngày càng đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân Việt cũng như thu hút đông đảo khách quốc tế. Bài viết miêu tả và phân tích sự gia tăng số lượng khách du lịch nội địa từ năm 1986 đến nay. Người Việt luôn giữ thái độ lạc quan với du lịch và họ đi du lịch ngày càng nhiều. Mức tăng trưởng của khách nội địa luôn dương dù Việt Nam đã trải qua các khủng hoảng kinh tế châu Á năm 1998, dịch SARS năm 2003, hay khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2009. Ngành du lịch chịu tăng trưởng âm về số lượng lượt khách nội địa từ năm 2020 vì Đại dịch Covid-19. Trong giai đoạn 2003-2013, khách du lịch là công nhân và nông dân có số ngày nghỉ trên lượt ngắn nhất và mức chi tiêu thấp nhất, đặc biệt trong hoạt động tham quan và giải trí. Du khách người cao tuổi có số ngày nghỉ nhiều nhất và họ cũng có mức chi tiêu tương đối cao. Chi tiêu của khách du lịch là công chức-viên chức nhà nước tương đối ổn định và ở mức trung bình. Tầng lớp doanh nhân thường chi tiêu nhiều nhất trong các hoạt động trừ chi phí cho y tế. Nhìn chung, mức chi tiêu của khách du lịch nội địa ngày càng tăng nhưng chủ yếu tập trung vào thuê phòng, ăn uống, mua sắm và đi lại trong khi mức chi tiêu dành cho vui chơi và tham quan tương đối thấp.