An toàn xã hội ở cộng đồng nông thôn hiện nay: Nhận diện từ hành vi vi phạm pháp luật trong sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm môi trường

28/12/2021

NGUYỄN ĐỨC CHIỆN

Tóm tắt: Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn Việt Nam trong những thập kỷ vừa qua diễn ra theo cả chiều hướng tích cực và tiêu cực. Những giá trị, chuẩn mực truyền thống và hiện đại đang đan bện vào nhau và được mỗi người dân nhận thức và thể hiện qua hành vi trong cuộc sống thường ngày, góp phần vào thành quả xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, bên cạnh đó không ít hành vi vi phạm pháp luật cũng đang hiện diện làm giảm chất lượng cuộc sống và tính an toàn xã hội nông thôn. Hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến an toàn cộng đồng nông thôn đang là đề tài thu hút sự quan tâm của giới quản lý xã hội và các nhà nghiên cứu khoa học xã hội. Dựa vào số liệu thống kê, tài liệu thứ cấp và kết quả nghiên cứu định tính đánh giá nhanh tại 3 xã thuộc 3 tỉnh thuộc đồng bằng Sông Hồng, bài viết nhận diện hành vi  vi phạm pháp luật trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hộ gia đình gây ô nhiễm môi trường sinh thái, ảnh hưởng đến cuộc sống cộng đồng nông thôn và gợi mở hướng nghiên cứu tiếp theo nhằm lý giải thấu đáo và giảm thiểu tình trạng này.