Một số khuôn mẫu quan hệ xã hội giữa bác sỹ và người bệnh: Định hướng vận dụng trong hoạt động công tác xã hội tại bệnh viện

10/10/2021

TRỊNH VĂN TÙNG

PHAN THỊ THÚY HÀ

NGUYỄN THỊ THU HOÀI

Tóm tắt: Khi một cá nhân cảm thấy mình bị bệnh hoặc đau yếu, người đó ngay lập tức có nhu cầu được chăm sóc và chữa trị. Việc người bệnh tìm đến y học và bác sĩ đóng vai trò mấu chốt. Về phía bác sĩ, mối quan hệ với người bệnh là một vấn đề rất quan trọng bởi sự quan tâm của bác sĩ giúp cho người bệnh tuân thủ tốt hơn những chỉ định của họ. Sự quan tâm đến người bệnh cũng là một hình thức quảng bá hình ảnh bản thân bác sĩ và cơ sở chữa bệnh trong bối cảnh nghề y ngày càng được tự do hóa, hay đúng hơn là tư nhân hóa. Vậy từ trước đến nay tồn tại những khuôn mẫu quan hệ nào giữa bác sĩ và người bệnh? Mỗi khuôn mẫu quan hệ như vậy mang lại ý nghĩa xã hội như thế nào trong chăm sóc và chữa trị? Có thể vận dụng các khuôn mẫu quan hệ xã hội ấy trong hoạt động công tác xã hội tại bệnh viện như thế nào? Giải đáp cho ba câu hỏi nêu trên chính là nội dung cốt yếu của bài viết này.