Phố chợ, phố làng: hai dòng chảy trong quá trình phát triển ở ngoại thành Hà Nội

27/10/2020

NGUYỄN CÔNG THẢO

Tóm tắt: Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu sử dụng phương pháp quan sát tham dự và phỏng vấn lịch sử dòng đời tại một làng ngoại thành Hà Nội trong năm 2015-2016 nhằm tìm hiểu quá trình biến đổi không gian làng từ những năm 1990 đến nay. Một trong những phát hiện chính của nghiên cứu là quá trình hình thành hai khu phố làng ở hai thời điểm khác nhau: Đổi mới vào đầu thập niên 1990 và quá trình đô thị hóa từ đầu những năm 2000. Dù cùng mang nhiều điểm tương đồng, song quá trình hình thành của mỗi không gian này ẩn chứa nhiều khác biệt, mà điển hình là tính chất kinh doanh và sự gắn kết của làng vào mạng lưới xã hội rộng lớn hơn.

Từ khóa: đô thị hóa, biến đổi nông thôn, không gian và cảnh quan làng, làng Việt

Tải bài viết