Hoạt động trên không gian mạng xã hội của học sinh phổ thông trung học khu vực nông thôn phía Bắc

10/10/2021

DƯƠNG THỊ THU HƯƠNG

Tóm tắt: Tác giả tìm hiểu thời gian sử dụng mạng xã hội (MXH) và thực trạng các hoạt động trên MXH của học sinh Phổ thông trung học (PTTH) thông qua khảo sát 1.744 học sinh tại khu vực nông thôn 6 tỉnh/thành phố phía Bắc. Kết quả cho thấy học sinh PTTH dành trung bình hơn 6 tiếng/ngày cho các hoạt động trên MXH, trong đó hoạt động giải trí, chat (trao đổi, kết nối) trực tuyến với bạn bè là phổ biến nhất, tiếp đến là các hoạt động liên quan đến học tập. Bên cạnh đó, có không ít học sinh tự nhận đã từng thực hiện các hoạt động không phù hợp với lứa tuổi, hành vi "lệch chuẩn" trên không gian MXH hoặc bị ảnh hưởng tiêu cực từ các hoạt động/hành vi lệch chuẩn từ người khác trên MXH. Kết quả nghiên cứu gợi ý các giải pháp quản lý việc sử dụng MXH, đặc biệt là giáo dục, tăng cường năng lực sử dụng MXH cho học sinh trước khi họ gia nhập vào cộng đồng MXH, để họ thực sự trở thành những người có đủ hiểu biết và khả năng tự bảo vệ bản thân trên không gian mạng.