Chính sách hỗ trợ cho lao động khu vực phi chính thức bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

10/10/2021

NGHIÊM THỊ THỦY

NGUYỄN TRỌNG TÀI

Tóm tắt: Đại dịch Covid-19 xuất hiện trên thế giới từ tháng cuối năm 2019, cho tới nay đã xuất hiện ở hầu hết các quốc gia/ vùng lãnh thổ và rất khó được kiểm soát. Dịch bệnh Covid-19 xảy ra đã ảnh hưởng nặng nề tới nền kinh tế và việc làm, đặc biệt là lao động làm việc trong khu vực phi chính thức, làm gia tăng nguy cơ nghèo đói và bất bình đẳng xã hội. Trước tình hình đó, Chính phủ Việt Nam đã ban hành một số chính sách hỗ trợ cho nhóm lao động yếu thế nhằm giúp họ khắc phục khó khăn ở giai đoạn mất việc làm, không có thu nhập. Tuy nhiên cho đến giữa năm 2021, việc hỗ trợ vẫn chưa thực sự hiệu quả, mà một trong những nguyên nhân là do khó áp dụng các thủ tục và quy định hành chính. Vì vậy, cần có giải pháp hiệu quả hơn nhằm đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ và lựa chọn đúng đối tượng được hưởng chính sách.