Khảo sát thái độ của người dân về tiêm vắc-xin ngừa Covid-19

10/10/2021

NGUYỄN ĐỨC VINH

NGUYỄN TUẤN MINH

Tóm tắt: Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang bùng phát toàn cầu và Việt Nam bắt đầu triển khai tiêm vắc-xin phòng ngừa, Viện Xã hội học tiến hành khảo sát online hơn 2.500 người có học vấn trung học phổ thông trở lên tại 53 tỉnh/thành vào tháng 3 năm 2021 nhằm tìm hiểu nhận thức, thái độ của người dân liên quan đến vắc-xin ngừa Covid-19. Kết quả khảo sát cho thấy hầu hết người dân đã nghe nói đến vắc-xin ngừa Covid-19, nhưng nhận thức thường chưa đầy đủ hoặc chưa hoàn toàn chính xác, tỷ lệ muốn biết thêm thông tin về vắc-xin ngừa Covid-19 khá cao. Gần một nửa đối tượng được phỏng vấn muốn được tiêm vắc-xin ngay và chỉ có rất ít người không muốn tiêm với lý do phổ biến nhất là sợ rủi ro, tác dụng phụ. Mức độ cân nhắc loại vắc-xin do các quốc gia sản xuất cũng rất đáng kể, trong đó tỷ lệ sẵn sàng sử dụng vắc-xin do Việt Nam sản xuất khá cao. Đa số người dân sẵn sàng trả phí để tiêm, nhưng mức phí có thể chấp nhận thường khá thấp. Những phát hiện có thể góp phần hoàn thiện chính sách và triển khai hiệu quả việc tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 ở Việt Nam.