Đánh giá của người dân về tình trạng ngập lụt và ứng phó với ngập lụt ở Thành phố Hồ Chí Minh

14/05/2021

BÙI THỊ MINH HÀ

Tóm tắt: Thành phố Hồ Chí Minh - đô thị có quy mô lớn nhất cả nước hiện đang đối mặt với tình trạng ngập lụt khá nghiêm trọng, gây ảnh hưởng tới môi trường, và phát triển kinh tế-xã hội. Mặc dù đã có nhiều hoạt động, chương trình ứng phó với ngập lụt, song cho đến nay vẫn chưa đạt được kết quả mong muốn. Bài viết nhằm mục đích phân tích, đánh giá của người dân về ngập lụt và ứng phó với ngập lụt, chỉ ra những tồn tại của hoạt động ứng phó rủi ro ngập lụt. Tác giả cũng đi sâu tìm hiểu và phát hiện những yếu tố tác động tới nhận thức và hành động ứng phó với ngập lụt của người dân. Mặc dù ngập lụt được xác định như một loại rủi ro song phần lớn các hoạt động ứng phó mới chỉ mang tính tình thế, đối phó, chưa vận dụng quy trình quản lý rủi ro ngập lụt vào ứng phó, chưa vận hành quy trình này dựa trên đặc điểm dân cư và kiểu loại rủi ro ngập lụt của khu vực.