Phân công lao động trong gia đình từ góc nhìn của nam giới khu vực Đồng bằng sông Hồng

27/10/2020

NGÔ NGÂN HÀ

Tóm tắt: Bài viết tập trung mô tả sự phân công lao động trong các gia đình ở vùng đồng bằng sông Hồng từ góc nhìn của nam giới. Đối với các công việc nội trợ và chăm sóc gia đình thường mất nhiều thời gian và công sức để hoàn thành như nấu nướng hay giặt giũ, phụ nữ vẫn là người chịu trách nhiệm chính. Sự đóng góp của nam giới vào các công việc này là tương đối hạn chế, và họ thường có quyền lựa chọn từng công việc cụ thể cũng như khối lượng công việc mà họ muốn tham gia. Đối với các công việc khác như sửa chữa vặt trong nhà, tham gia sinh hoạt cộng đồng, hay thờ cúng, khấn vái tổ tiên, nam giới thường là người gánh vác chính trong gia đình. Mặc dù có thể có sự “phóng đại” trong các trả lời của nam giới, tuy nhiên nghiên cứu này cũng ghi nhận sự tham gia nhiều hơn của họ đối với công việc nhà so với các nghiên cứu trước đó, một điều có thể báo hiệu sự thay đổi tích cực trong quan niệm của nam giới đối với công việc nhà

Từ khóa: giới, vai trò giới, gia đình, phân công lao động gia đình.

Tải bài viết