Tiến trình ra quyết định thích ứng với biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp của người dân tộc thiểu số ở vùng núi tỉnh Thừa Thiên - Huế

30/12/2020

LÊ THỊ HOA SEN, HOÀNG GIA HÙNG, LÊ THỊ HỒNG PHƯƠNG, NGUYỄN TIẾN DŨNG

Tóm tắt: Nghiên cứu nhằm tìm hiểu các hình thức thích ứng của nông hộ dân tộc thiểu số với các tác động của biến đối khí hậu trong sản xuất nông nghiệp và tiến trình ra quyết định thích ứng. Thông tin được thu thập qua thảo luận 4 nhóm bao gồm 32 nông dân và phỏng vấn sâu 22 người am hiểu, là cán bộ thôn, xã ở hai huyện Nam Đông và A Lưới, Tha Thiên - Huế. Kết quả nghiên cứu cho thấy, cộng đồng người dân tộc thiểu số ở địa bàn nghiên cứu đã chứng kiến nhiều thiệt hại do  biến đối khí hậu gây ra và đã thực hiện các hoạt động để thích ứng. Các hoạt động thích ứng gồm sử dụng các dự đoán, dự báo về thời tiết và hiện tượng cực đoan dựa vào kinh nghiệm để phòng tránh và theo xu hướng giảm quy mô và giảm đầu tư sản xuất nông nghiệp. Hầu hết các hoạt động thích ứng chủ yếu dựa vào kiến thức bản địa và thông tin phi chính thống. Tiến trình ra quyết định thích ứng của người dân còn tiềm ẩn nhiều rủi ro do thông tin thiếu kiểm chứng, chưa đủ cơ sở để nhân ra diện rộng.