Các yếu tố tác động đến mức sinh thay thế ở Việt Nam

30/12/2020

NGUYỄN ĐỨC VINH

 

Tóm tắt: Dựa trên số liệu khảo sát tại Nam Định, Thừa Thiên - Huế, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh do Viện Xã hội học tiến hành năm 2019-2020 cùng các số liệu điều tra quốc gia, bài viết phân tích thực trạng các yếu tố quyết định mức sinh thay thế ở Việt Nam theo mô hình của Bongaarts. Kết quả cho thấy mức sinh thay thế ở Việt Nam hiện nay đang ở trạng thái cân bằng tạm thời dưới tác động tổng hợp giữa mong muốn có trung bình trên 2 con với nhóm các yếu tố truyền thống làm tăng mức sinh và nhóm các yếu tố làm giảm mức sinh. Để duy trì vững chắc mức sinh thay thế, cần tiếp tục đẩy mạnh truyền thông để quy mô gia đình 2 con trở thành chuẩn mực toàn xã hội, đồng thời kết hợp với các giải pháp và chính sách an sinh nhằm giảm thiểu các yếu tố làm tăng sinh cũng như các yếu tố làm giảm sinh, tạo điều kiện cho các cá nhân và gia đình hiện thực hóa chuẩn mực này.