Quản trị tri thức để tránh bẫy tri thức: Liên hệ so sánh giữa vài quốc gia Đông Nam Á

21/12/2020

HANS-DIETER EVERS

BÙI THẾ CƯỜNG

Tóm tắt: Không ai nghi ngờ tính đúng đắn của việc các quốc gia chậm phát triển hơn cần có chiến lược đi ngay vào xây dựng nền kinh tế tri thức và xã hội tri thức, đây là con đường để có thể sớm bắt kịp những quốc gia đi trước. Qua phân tích các ví dụ và dữ nghiên cứu một số quốc gia Đông Nam Á, gồm Brunei Malaysia, Singapore và Việt Nam, bài viết cho thấy, trong lịch sử phát triển nói chung, nhiều quốc gia có thể thoát khỏi bẫy đói nghèo, nhưng phần lớn rơi vào “bẫy thu nhập trung bình”. Tương tự, nhiều quốc gia đã khởi đầu nền kinh tế tri thức rất ngoạn mục cách đây 10 - 20 năm, nhưng giờ đây đang bị kẹt lại trong “bẫy tri thức”. Việc xây dựng, duy trì thành quả các cụm tri thức, cũng như cảnh quan trí tuệ, trong cuộc đua tốc độ ngày càng cao trên thế giới, là thách thức nổi bật để bứt phá vượt qua “bẫy tri thức”. Đây là kinh nghiệm quý báu trong hai mươi năm qua của một số quốc gia tiên tiến khu vực Đông Nam Á mà Việt Nam cần xem xét, khảo nghiệm một cách nghiêm túc.

Từ khóa: kinh tế tri thức, bẫy tri thức, quản trị tri thức

Tải bài viết