Tái cấu trúc nguồn nhân lực: chìa khóa để Việt Nam phát triển nhanh và bền vững

21/12/2020

Đặng Nguyên Anh

Tóm tắt: Kinh nghiệm của các nước Đông Nam Á cho thấy tăng trưởng ổn định và bền vững phải dựa trên nguồn nhân lực chất lượng cao. Sự tăng trưởng nhanh chóng của Hàn Quốc, Singapore và Nhật Bản trong thế kỷ 20 đều dựa trên nguồn nhân lực chất lượng cao về trình độ chuyển môn, các kỹ năng cũng như sức khỏe tinh thần thể chất và năng suất lao động. Bài viết khẳng định nguồn nhân lực phải được xem như một sức mạnh nội tại và là tài sản quý giá nhất trong quá trình đổi mới, hội nhập và phát triển. Một quốc gia không sở hữu tài nguyên thiên nhân phong phú, thiếu vốn và công nghệ tiên tiến như Việt Nam phải xem nguồn nhân lực như nguồn lực thay thế. Chính nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ bắc nhịp cầu nối liền khoảng cách phát triển, như một điều kiện để hội nhập với cộng đồng quốc tế. Hiện nay, việc tái cơ cấu các nguồn nhân lực là một trong ba bước chiến lược, bên cạnh hoàn thiện thế chế và xây dựng cơ sở hạ tầng. Chất lượng nguồn nhân lực thấp, năng suất lao động không cao và những hạn chế của nguồn nhân lực bắt đầu lộ ra ngày càng rõ hơn khi Việt Nam phải cạnh tranh với các nước làng giềng như Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore.... và khi hàng hóa, lao động được di chuyển tự do trong khối ASEAN, bắt đầu vào năm 2015. Cuối cùng, bài viết đề xuất một số khuyến nghị nhằm xây dựng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực thông qua đổi mới kiến thức khoa học và công nghệ. Đây là chìa khóa để đạt được sự phát triển nhanh chóng và bển vững tại Việt Nam.

Từ khóa: nguồn nhân lực, lao động – việc làm, chất lượng nguồn nhân lực, nhân lực chất lượng cao, phát triển bền vững

Tải bài viết