Tội phạm và phòng ngừa tội phạm nhìn từ lý thuyết “Hoạt động thường nhật”

27/10/2020

LÊ MINH TIẾN

Tóm tắt: Trong lĩnh vực xã hội học tội phạm, phần lớn các lý thuyết đều chú trọng lý giải hiện tượng tội phạm từ những nhân tố kinh tế - xã hội. Thế nhưng, những lý thuyết ấy đã gặp khó khăn khi đối diện với hiện trạng là các điều kiện kinh tế - xã hội được cải thiện nhưng tội phạm vẫn không hề giảm. Để giải thích cho tình thế này, Lawrence E. Cohen và Marcus Felson đã đưa ra lý thuyết “hoạt động thường nhật” vốn đoạn tuyệt với nhãn quan tất định luận xã hội học cổ điển để chỉ tập trung vào chính các hành động tội phạm cũng như những đặc trưng về mặt không gian và thời gian của chúng. Lối tiếp cận mới mẻ này là một thành công không thể tranh cãi của hệ hình hành động (le paradigme actionniste) trong lĩnh vực nghiên cứu xã hội học tội phạm. Bài viết trình bày những nét chính của lý thuyết mới mẻ này như một gợi mở cho những nghiên cứu xã hội học thực nghiệm về tội phạm tại Việt Nam trong tương lai.

Từ khóa: tội phạm, hoạt động thường nhật, ngăn ngừa tội phạm.

Tải bài viết